Planuri de invatamant 2022-2023

Afisat 19.07.2022

Ciclul I - licență

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Calculatoare

An I

An II

An III

An IV

Calculatoare (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Tehnologia Informației

An I

An II

An III

An IV

Ingineria Sistemelor

Automatică și Informatică Aplicată

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (la Satu-Mare)

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul II - master

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD)

An I

An II

Inteligență și viziune artificială (IVA)

An I

An II

Inginerie software (IS)

An I

An II

Tehnologia informației în economie (TIE)

An I

An II

Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul (SISC)

An I

An II

Complemente de Stiinta Calculatoarelor (CSC)

An I An II

Ingineria Sistemelor

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

An I

An II

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

An I

An II

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

An I

An II

Informatică aplicată (IA)

An I

An II

 

Fise de disciplina Calculatoare si Tehnologia Informatiei (RO/EN/TI)

Fise de disciplina
Calculatoare si Tehnologia Informatiei  (romana)
AN I AN II
1.Analiza matematica_I (Calcul diferential) 15.Măsurări electronice si senzori

2.Algebră lineară si geometrie analitica

16.Algoritmi fundamentali
3.Matematici speciale 17.Circuite analogice si numerice
4.Proiectare logică 18.Programare orientata pe obiect
5.Programarea calculatoarelor 19.Baze de date
6.Fizică 20.Matematici speciale in inginerie
7.10.Limba engleza I 21.10.Limba engleza  I  - Redactare documente tehnice
7.20.Limba franceza I 21.20.Limba franceza  I  - Redactare documente tehnice
7.30Limba germana I 21.30.Limba germana  I  - Redactare documente tehnice
8.Analiza matematica_II (Calcul integral si ec. dif.) 22.Teoria sistemelor
9.Programare în limbaj de asamblare 23.Arhitectura calculatoarelor
10.Electrotehnică 24.Metode numerice
11.Proiectarea sistemelor numerice 25.Tehnici de programare fundamentale
12.Structuri de date si algoritmi 26.Sisteme de operare
13.10.Limba engleza II 27.Grafică asistată de calculator
13.20.Limba franceza II 28.10.Limba engleza II - Redactare documente tehnice
13.30.Limba germana II 28.20.Limba franceza II - Redactare documente tehnice
14.Sport I 28.30.Limba germana II - Redactare documente tehnice
  29.Sport II
  104.Bazele informatiei cuantice
AN III AN IV
30.Proiectare cu microprocesoare 45.Sisteme distribuite
31.Structura sistemelor de calcul 46.10.Proiectarea bazelor de date
32.Programare funcţională 46.20.Proiectarea retelelor de calculatoare
33.Inginerie software 47.10..Proiectarea sistemelor de operare
34.Inteligenţă artificială 47.20.Proiectare interfete utilizator
35.Legislatie economica 48.10.Sisteme de recunoasterea formelor
36.Prelucrare grafică 48.20..Proiectarea translatoarelor
37.Programare logică 49.10.Marketing
38.Limbaje formale şi translatoare 49.20.Dezvoltare personala si profesionala, Etica si integritate academica
39.Reţele de calculatoare 50.Managementul proiectelor
40.Procesarea imaginilor 51.Management si comunicare
41.Proiectare software 52.Metodologia întocmirii proiectelor
42.Sisteme inteligente 53.Sisteme Informatice
43.Practica de domeniu (6 sapt) 54.10.Sisteme bazate pe cunostinte
44.Practica de specialitate (6 sapt) 54.20.Programare paralela
  55.10.Sisteme de intrare iesire si echipamente periferice
  55.20.Calcul paralel si distribuit
  56.Proiect protocoale si retele de comunicatii
  57.Elaborarea proiectului de diplomă
  58.Practică pentru proiectul de diplomă
  59.Sustinere proiect de diploma

 

Fise de disciplina
Calculatoare si Tehnologia Informatiei  (engleza)
AN I AN II
1.Mathematical Analysis_I (Differential calculus) 15.Electronic measurements and sensors
2.Linear algebra and analytical geometry 16.Fundamental algorithms
3.Special mathematics 17.Analog and digital circuits
4.Logic design 18.Object oriented programming
5.Computer programming 19.Databases
6.Physics 20.Special mathematics in engineering
7.10.English Language I 21.10.English Language I - Technical documents elaboration
7.20.French Language I 21.20.French Language I - Technical documents elaboration
7.30.German Language I 21.30.German Language I - Technical documents elaboration
8.Mathematical Analysis_II (Integral calculus and differential equations) 22.Systems theory
9.Assembly Language Programming 23.Computer architecture
10.Electrotechnics 24.Numerical methods
11.Digital system design 25.Fundamental programming techniques
12.Data structures and algorithms 26.Operating systems
13.10.English Language II 27.Computer-aided graphics
13.20.French Language II 28.10.English Language II - Technical documents elaboration
13.30.German Language II 28.20.French Language II - Technical documents elaboration
14.Sport I 28.30.German Language II - Technical documents
  29.Sport II
  104.Bazele informatiei cuantice
AN III AN IV
30.Design with microprocessors 45.Distributed systems
31.Structure of computer systems 46.10.Database design
32.Functional programming 46.20.Computer networks design
33.Software engineering 47.10.Operating systems design
34.Artificial intelligence 47.20.User interface design
35.Economic law 48.10.Pattern recognition systems
36.Graphic processing 48.20.Translators design
37.Logic programming 49.10.Marketing
38.Formal languages and translators 49.20.Personal and professional development, ethics and academic integrity
39.Computer networks 50.Project management
40.Image processing 51.Management and communication
41.Software design 52.Project elaboration methodology
42.Intelligent systems 53.Information systems
43.Practical work in the domain of study (6 weeks) 54.10.Knowledge based systems
44.Practical work in the specialization (6 weeks) 54.20.Parallel programming
  55.10.Input-output systems and peripheral devices
  55.20.Parallel and distributed Computing
  56.Communication protocols and networks project
  57.Graduation project
  58.Practical work for the graduation project
  59.Graduation project defense
  115.Antreprenoriat

 

Fise de disciplina
Tehnologia Informatiei
AN I AN II
1.Analiza matematica_I (Calcul diferential) 15.Măsurări electronice si senzori

2.Algebră lineară si geometrie analitica

16.Algoritmi fundamentali
3.Matematici speciale 17.Circuite analogice si numerice
4.Proiectare logică 18.Programare orientata pe obiect
5.Programarea calculatoarelor 19.Baze de date
6.Fizică 20.Matematici speciale in inginerie
7.10.Limba engleza I 21.10.Limba engleza  I  - Redactare documente tehnice
7.20.Limba franceza I 21.20.Limba franceza  I  - Redactare documente tehnice
7.30Limba germana I 21.30.Limba germana  I  - Redactare documente tehnice
8.Analiza matematica_II (Calcul integral si ec. dif.) 22.Teoria sistemelor
9.Programare în limbaj de asamblare 23.Arhitectura calculatoarelor
10.Electrotehnică 24.Metode numerice
11.Proiectarea sistemelor numerice 25.Tehnici de programare fundamentale
12.Structuri de date si algoritmi 26.Sisteme de operare
13.10.Limba engleza II 27.Grafică asistată de calculator
13.20.Limba franceza II 28.10.Limba engleza II - Redactare documente tehnice
13.30.Limba germana II 28.20.Limba franceza II - Redactare documente tehnice
14.Sport I 28.30.Limba germana II - Redactare documente tehnice
  29.Sport II
  104.Bazele informatiei cuantice
AN III AN IV
30.Proiectare cu microprocesoare 45.Sisteme informatice distribuite
31.Structura sistemelor de calcul 46.10.Informatica industriala
32.Programare funcţională 46.20.Tehnologii multimedia
33.Inginerie software 47.10.Interactiune om calculator
34.Inteligenţă artificială 47.20.Administrarea bazelor de date
35.Legislatie economica 48.10.Administrarea sistemelor de operare
36.Prelucrare grafică 48.20.Sisteme expert
37.Programare logică 49.10.Marketing
38.Limbaje formale şi translatoare 49.20.Dezvoltare personala si profesionala, Etica si integritate academica
39.Reţele de calculatoare 50.Mentenanta sistemelor informatice
40.Procesarea imaginilor 51.Sisteme de calitate in TI
41.Proiectare software 52.Metodologia întocmirii proiectelor
42.Sisteme inteligente 53.Dezvoltarea si integrarea sistemelor informatice
43.Practica de domeniu (6 sapt) 54.10.Securitatea sistemelor si aplicatiilor
44.Practica de specialitate (6 sapt) 54.20.Dezvoltarea aplicatiilor Web
  55.10.Administrarea retelelor de calculatoare
  55.20.Tehnologii wireless si dispozitive mobile
  56.Proiect protocoale si retele de comunicatii
  57.Elaborarea proiectului de diplomă
  58.Practică pentru proiectul de diplomă
  59.Sustinere proiect de diploma

Fise de disciplina la Automatica si Informatica Aplicata - licenta (RO/EN/SM)

Fise de disciplina
Automatica si Informatica Aplicata (romana)
AN I AN II
1.Analiza matematica I 16.Calcul numeric
2.Algebra liniara si geometrie analitica 17.Masurari si traductoare
3.Arhitectura calculatoarelor 18.Electronica digitala
4.Bazele circuitelor electronice 19.Proiectarea algoritmilor
5.Programarea calculatoarelor 20.Analiza si sinteza dispozitivelor numerice
6.Fizica 21.Modelarea proceselor
7.1.Limba engleza I 22.Limba straina I
7.2.Limba Franceza I 23.Spot II
7.3.Limba germana I 24.Teoria sistemelor I
8.Analiza matematica II 25.Semnale si sisteme
9.Matematici speciale in inginerie 26.Ingineria sistemelor de programe
10.Electronica 27.Baze de date
11.Grafica asistata de calculator 28.Elemente de inginerie mecanica
12.Informatica aplicata 29.Sisteme cu microprocesoare
13.Chimie 30.Limba straina II
14.1.Limba Engleza II 103. Bazele informatiei cuantice
14.2.Limba Franceza II  
14.3.Limba Germana II  
15.Sport I  
AN III AN IV
31.Teoria sistemelor II 46.Sisteme de control distributiv
32.Ingineria reglarii automate I 47.Sisteme de conducere a robotilor
33.Sisteme cu evenemente discrete 48.Sisteme de conducere a proceselor continue
34.Identificare sistemelor 49.Fiabilitate si diagnoza
35.Electronica de putere 50.1.Masini electrice si actionari
36.Legislatie economica 50.2.Retele de calculatoare
37.Management si comunicare 51.1.Microsisteme si achizitii de date
38.Ingineria reglarii automate II 51.2.Managmentul proiectelor
39.Sisteme de timp real 52.1.Marketing
40.Informatica industriala 52.2.Dezvoltare personala si profesionala
41.Echipamente de automatizare electrice si electronice 52.3..Etica si integritate academica
42.Echipamente de automatizare hidro-pneumatice 53.Conducerea proceselor industriale
43.Transmisia datelor 54.1.Conducerea numerica a masinilor unelte
44.Practica de domeniu (TOTAL) 54.2.Sisteme de fabricatie integrala
45.Practica de specialitate (TOTAL) 55.1.Optimizari
  55.2.Tehnologii web
  56.1.Estimatoare in controlul sistemelor dinamice
  56.2.Automatizarea cladirilor
  56.3.Securitate digitala
  56.4.Grafica digitala
  57.Metodologia intocmirii proiectelor
  58.Elaborarea proiectului de diploma
  59.Practica pentru proiectul de diploma
  60.Sustinerea proiect diploma

 

Fise de disciplina
Automatica si Informatica Aplicata ( engleza)
AN I AN II
1.Mathematical Analysis I 16.Numeric Calculus
2.Linear Algebra and Analytical Geometry 17.Mesurements and Traductors
3.Computer Architecture 18.Digital Electronics
4.Fundamentals of electronic Circuits 19.Algorithms Design
5.Computer Programming 20.Logic Design
6.Physics 21.Process modelling
7.1.English Language I 22.Foreign Language I
7.2.French Language I 23.Spots II
7.3.German Language I 24.System Theory I
8.Mathematical Analysis II 25.Signals And Systems
9.Special mathematics in Engineering 26.Software Engineering
10.Electrotechnics 27.Databases
11.Computer-Aided Graphics 28.Mechanical Engineering
12.Applied Informatics 29.Microprocessor-bases Systems
13.Chemistry 30.Foreign Language II
14.1.English Language II 103.Basics of Quantum Information
14.2.French Language II 104.Pegagogy II
14.3.German Language II 105.Didactics of Specialisation
15.Sports I  
AN III AN IV
31.System Theory II 46.Distributed Control Systems
32.Control Engineering I 47.Robot Control Systems
33.Discrete-event Systems 48.Continuos Plant Control
34.System Identification 49.Reliability and Diagnosis
35.Power Electronics 50.1.Electrical machines and Drives
36.Economic Law 50.2.Computer Networks
37.Management and Communication 51.1.Mycrosystems and Data Aquition
38.Control Engineering II 51.2.Project Management
39.Real-time Systems 52.1.Marketing
40.Industrial Informatics 52.2.Personal and Professional Development
41.Electric and Electronics Control Equipment 52.3.Academic Ethics and Integrity
42.Hydro-pneumatic Control Equipment 53.Industrial Plant Control
43.Data Transmission 54.1.Digital Control of Machine - Tools
44.Practical Work in the Domain of Study 54.2.Computer - Integrated Manufacturing
45.Practical Work in the Specialization 55.1.Optimization
105.Automation in Industrial aplications I 55.2.Web Technologies
106.Computer Assited Training 56.1.Estimatos in Dynamic System Control
107.Teaching Practice I 56.2.Building Automation
108.Automation in Industrial aplications II 56.3.Digital Security
109.Classroom Management 56.4.Digital Graphics
110.Teaching Practice II 57.Project Preparing Methodology
111.Graduation Exam level I 58.Graduation Project
  59.Field-Specific Resarch for the Graduation Project
  60.Graduation Project Defense
  112.Entrepreneurship
  113.Autonomous driving: technology, Dynamics and Control

 

Fise de disciplina
Automatica si Informatica Aplicata (la Satu Mare)
AN I AN II
1.Analiza matematica I 15 Calcul numeric
2.Algebra liniara si geometrie analitica 16.Masurari si traductoare
3.Arhitectura calculatoarelor 17.Analiza si sinteza dispozitivelor numerice
4.Chimie 18.Proiectarea algoritmilor
5.Programarea calculatoarelor 19.Baze de date
6.Fizica 20.Modelarea proceselor
7.1.Limba engleza I 21.Limba straina I
7.2.Limba Franceza I 22.Spot II
7.3.Limba germana I 23.Teoria sistemelor I
8.Analiza matematica II 24.Semnale si sisteme
9.Matematici speciale 25.Ingineria sistemelor de programe
10.Electrotehnica 26.Grafica asistata de calculator
11.Mecanica 27.Electronica digitala
12.Bazele circuitelor electronice 28.Sisteme cu microprocesoare
13. Informatica aplicata 29.Limba straina II
14.1.Limba Engleza II  
14.2.Limba Franceza II  
14.3.Limba Germana II  
15.Sport I  
AN III AN IV
30.Teoria sistemelor II 45.Sisteme de control distributiv
31.Ingineria reglarii automate I 46.Sisteme de conducere a robotilor
32.Sisteme cu evenemente discrete 47.Sisteme de conducere a proceselor continue
33.Identificare sistemelor 48.Fiabilitate si diagnoza
34.Electronica de putere 49.1.Masini electrice si actionari
35.Legislatie economica 49.2.Retele de calculatoare
36.Management si comunicare 50.1.Microsisteme si achizitii de date
37.Ingineria reglarii automate II 50.2.Managmentul proiectelor
38.Sisteme de timp real 51.1.Marketing
39.Informatica industriala 51.2.Dezvoltare personala si profesionala
40.Echipamente de automatizare electrice si electronice 51.3..Etica si integritate academica
41.Echipamente de automatizare hidro-pneumatice 52.Conducerea proceselor industriale
42.Transmisia datelor 53.1.Conducerea numerica a masinilor unelte
43.Practica de domeniu (TOTAL) 53.2.Sisteme de fabricatie integrala
44.Practica de specialitate (TOTAL) 54.1.Optimizari
  54.2.Tehnologii web
  55.1.Estimatoare in controlul sistemelor dinamice
  55.2.Automatizarea cladirilor
  55.3.Securitate digitala
  55.4.Grafica digitala
  56.Metodologia intocmirii proiectelor
  57.Elaborarea proiectului de diploma
  58.Practica pentru proiectul de diploma
  59.Sustinerea proiect diploma

Fise de disciplina mastere

 
Complemente de Stiinta Calculatoarelor
AN I AN II
1.Bazele arhitecturilor de calculatoare 11.Algoritmi fundamentali
2.Programarea calculatoarelor 12.Retele de calculatoare
3.Baze de date 13.10.Informatica industriala
4.Statistica si probabilitati 13.20.Tehnologii multimedia
5.Practica 1 13.30.Proiectarea interfetelor utilizator
6.Bazele programarii OO 13.40.Sisteme distribuite
7.Structuri de date si algoritmi 14.10.Administrarea Sistemelor de Operare
8.Proiectare software 14.20.Sisteme de recunoastere a formelor
9.10.Sisteme bazate pe cunostinte 14.30.Administrarea bazelor de date
9.11.Administrarea retelelor de calculatoare 15.10.Administrarea bazelor de date~1
9.12.Dezvoltarea aplicatiilor WEB 15.20.Sisteme distribuite~1
9.13.Procesarea imaginilor 15.30.Inteligenta Artificiala
9.14.Securitatea sistemelor si aplicatiilor 15.40.Administrarea Sistemelor de Operare~1
9.15.Tehnologii Wireless si dispozitive mobile 16.Etica si integritate academica
9.16.Sisteme de operare 17.Practica de cercetare
9.17.Tehnici de programare fundamentale 18.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
10.Practica 2 19.Elaborarea lucrarii de disertatie
  20.Sustinerea lucrarii de disertatie

 

Inginerie software
AN I AN II
1.10.Sisteme de Agenti Inteligenti 13.Ingineria Programarii
1.20.Interfata Om Calculator 14.Fiabilitatea Programelor
1.30.Sisteme de Calcul Dedicate 15.Sisteme Tranzactionale
2.Retele de Calculatoare 16.Etica si integritate academica
3.Sisteme Distribuite 17.Proiect Inginerie Software  3
4.Viziune Artificiala 18.Activitate de Cercetare 3
5.Proiect Inginerie Software  1 19.Practica de cercetare
6.Activitate de Cercetare 1 20.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
7.10.Statistica si Probabilitati 21.Elaborare lucrare de disertatie
7.20.Limbaje si Sisteme de Tipuri 22.Sustinerea lucrarii de disertatie
7.30.Algoritmi si Calculabilitate  
8.10.Sisteme Interactive  
8.20.Informatica Industriala  
8.30.Proiectare folosind Tehnologia FPGA  
9.Managementul Proiectelor  
10.Procesarea fluxurilor de date in sisteme distribuite pe scara larga  
11.Proiect Inginerie Software  2  
12.Activitate de Cercetare 2  

 

Inteligenta si viziune artificiala
AN I AN II
1.10.Sisteme de Agenti Inteligenti 13.Ingineria Programarii
1.20.Interfata Om Calculator 14.Prelucrarea limbajului natural
1.30.Sisteme de Calcul Dedicate 15.Realitate Virtuala
2.Retele de Calculatoare 16.Etica si integritate academica
3.Sisteme Distribuite 17.Proiect Inteligenta si Viziune Artificiala  3
4.Viziune Artificiala 18.Activitate de Cercetare 3
5.Proiect Inteligenta si Viziune Artificiala  1 19.Practica de cercetare
6.Activitate de Cercetare 1 20.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
7.10.Statistica si Probabilitati 21.Elaborare lucrare de disertatie
7.20.Limbaje si Sisteme de Tipuri 22.Sustinerea lucrarii de disertatie
7.30.Algoritmi si Calculabilitate  
8.10.Sisteme Interactive  
8.20.Informatica Industriala  
8.30.Proiectare folosind Tehnologia FPGA  
9.Web Semantic si Agenti  
10.Viziune Artificiala pentru Roboti Mobili  
11.Proiect Inteligenta si Viziune Artificiala  2  
12.Activitate de Cercetare 2  

 

Retele de comunicatii si sisteme distribuite
AN I AN II
1.10.Sisteme de Agenti Inteligenti 13.Ingineria Programarii
1.20.Interfata Om Calculator 14.Securitatea Informatiei
1.30.Sisteme de Calcul Dedicate 15.Sisteme Digitale de Comunicatii
2.Retele de Calculatoare 16.Etica si integritate academica
3.Sisteme Distribuite 17.Proiect Retele de Comunicatii si Sisteme Distribuite  3
4.Viziune Artificiala 18.Activitate de Cercetare 3
5.Proiect Retele de Comunicatii si Sisteme Distribuite  1 19.Practica de cercetare
6.Activitate de Cercetare 1 20.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
7.10.Statistica si Probabilitati 21.Elaborare lucrare de disertatie
7.20.Limbaje si Sisteme de Tipuri 22.Sustinerea lucrarii de disertatie
7.30.Algoritmi si Calculabilitate  
8.10.Sisteme Interactive  
8.20.Informatica Industriala  
8.30.Proiectare folosind Tehnologia FPGA  
9.Comunicatii Wireless si Mobile  
10.Servicii si Aplicatii in Cloud  
11.Proiect Retele de Comunicatii si Sisteme Distribuite  2  
12.Activitate de Cercetare 2  

 

Securitatea Informatiilor si Sistemelor de Calcul
AN I AN II
1.Probleme de securitate la nivel de cod sursă 11.Tratarea incidentelor de securitate și investigarea datelor digitale
2.Securitatea informațiilor 12.Elemente de securitate în configurarea sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare
3.Inginerie inversă și analiza de software malițios 13.Testarea vulnerabilității sistemelor informatice
4.10.Dezvoltarea aplicațiilor Android și securitatea dispozitivelor mobile   SAU* 14.10.Modele matematice pentru securitatea calculatoarelor  SAU*
4.20.Programare și securitate la nivelul arhitecturii x86-64 14.20.Criptografie aplicată
5.Activitate de Cercetare 1 15.Etica si integritate academica
6.Dezvoltarea și securitatea modulelor kernel   16.Activitate de Cercetare 3
7.Auditul sistemelor informatice și managementul riscurilor de securitate 17.Practica profesionala/de proiectare
8.Securitate Web 18.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
9.10.Sisteme de date masive și securitatea calculatoarelor   SAU** 19.Elaborare lucrare de disertatie
9.20.Sisteme de securitate bazate pe hardware și virtualizare 20.Sustinerea lucrarii de disertatie
10.Activitate de Cercetare 2  

 

Tehnologia Informatiei in Economie
AN I AN II
1.Ingineria Programarii 13.Tehnologii Web pentru e-business
2.Retele de Calculatoare 14.Data warehouse si Business Intelligence
3.Sisteme Distribuite 15.Proiectarea si Integrarea sistemelor informatice
4.Bazele Economiei 16.Etica si integritate academica
5.Proiect Tehnologia Informatiei in Economie 1 17.Proiect Tehnologia Informatiei in Economie 3
6.Activitate de Cercetare 1 18.Activitate de Cercetare 3
7.Statistica si probabilitati 19.Practica de cercetare
8.Baze de date 20.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
9.Managementul Proiectelor 21.Elaborare lucrare de disertatie
10.Modelarea proceselor de business 22.Sustinere lucrare de disertatie
11.Proiect Tehnologia Informatiei in Economie 2  
12.Activitate de Cercetare 2  

 

Controlul avansat al proceselor
AN I AN II
1.Matematica avansata 13.Control inteligent
2.Sisteme adaptative 14.Sisteme hibride
3.Automatizarea proceselor dinamice 15.Managementul si controlul proceselor
4.Sisteme inglobate 16.Vedere artificiala
5.Proiect Controlul avansat al proceselor 1 17.Etica si integritate academica
6. Cercetare Controlul avansat al proceselor 1 18.Proiect Controlul Avansat al Proceselor 3
7.Conducerea avansata a proceselor neconventionale 19.Cercetare Controlul Avansat al proceselor 3
8.Sisteme neliniare si stohastice 20.Practica de cercetare
9.Sisteme robuste 21.Practica pentru elaborarea  lucrarii de disertatie
10.Control optimal 22.Elaborare dizertatie
11.Proiect Controlul avansat al proceselor 2 23.Sustinere dizertatie
12.Cercetare controlul avansat al proceselor 2  

 

Informatica aplicata
AN I AN II
1.Aplicatii de birotica si internet 11.Crearea si exploatarea bazelor de date relationale
2.Complemente de programare 12.Programare avansata
3.10.Echipamente programabile 13.10.Structuri software pentru aplicatii de timp-real
3.20.Proiectare asistata pe calculator 13.20.Inginerie asiastata de calculator
4.Testarea aplicatii software 14.Etica si integritate academica
5.Cercetare Informatica Aplicata 1 15.Managementul proiectelor
6..Programarea interfetelor utilizator 16.Cercetare Informatica Aplicata 2
7.Realizarea aplicatiilor pentru www 17.Practica de cercetare
8.10.Sisteme inglobate 18.Practica pentru elaborarea  lucrarii de disertatie
8.20.Fabricatie asistata de calculator 19.Elaborare dizertatie
9. Notiuni de sisteme de operare si retele de claculaoare 20.Sustinere dizertatie
10.Cercetare Informatica Aplicata 2  

 

Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe
AN I AN II
1.Matematica avansata 13.Sisteme reconfigurabile
2.Structuri software pentru aplicatii de timp-real 14.Vedere artificiala
3.Tehnologii de internet avansate 15.Sisteme evolutive
4.10.Echipamente pentru fabricatie asistata de calculator (CAM) 16.Inteligenta artificiala
4.20.Sisteme colaborative pentru aplicatii in industrie 17.Etica si integritate academica
5.Proiect Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 1 18.Proiect informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 3
6.Cercetare Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 1 19.Cercetare informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 3
7.Sisteme evoluate pentru transmisia informatiei 20.Practica de cercetare
8.Procesarea numerica a semnalelor 21.Practica pentru e4laborarea lucrarii de disertatie
9.Tehnologii avansate de programare 22.Elaborare disertatie
10.Asigurarea calitatii programelor 23.Sustinere disertatie
11.Proiect Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 2  
12.Cercetare Informatica aplicata in ingineria sistemelor complexe 2  

 

Ingineria conducerii avansate a proceselor
AN I AN II
1.Matematica avansata 13.CAD
2.Structuri software pentru aplicatii de timp-real 14.Monitorizare si diagnoza
3.Tehnologii de internet avansate 15.Managementul si controlul proceselor
4.Retele industriale 16.Sisteme inglobate
5.Proiect Ingineria conducerii avansate a fabriactiei 1 17.Etica si integritate academica
6.Cercetare Ingineria conducerii avansate a proceselor 1 18.Proiect Ingineria conducerii avansate a fabriactiei 3
7.10.Echipamente pentru fabricatie asistata de calculator (CAM) 19.Cercetare Ingineria conducerii avansate a proceselor 3
7.20.Sisteme colaborative pentru aplicatii in industrie 20.Practica de cercetare
8.Procesarea numerica a semnalelor 21.Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie
9.Control prin invatare 22.Elaborare lucrare de disertatie
10.Control optimal 23.Sustinere lucrare de disertatie
11.Proiect Ingineria conducerii avansate a fabricatiei 2  
12.Cercetare Ingineria conducerii avansate a proceselor 2  

 

Planuri de invatamant 2021-2022

Ciclul I - licență

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Calculatoare

An I

An II

An III

An IV

Calculatoare (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Tehnologia Informației

An I

An II

An III

An IV

Ingineria Sistemelor

Automatică și Informatică Aplicată

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (la Satu-Mare)

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul II - master

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD)

An I

An II

Inteligență și viziune artificială (IVA)

An I

An II

Inginerie software (IS)

An I

An II

Tehnologia informației în economie (TIE)

An I

An II

Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul (SISC)

An I

An II

Complemente de Stiinta Calculatoarelor (CSC)

An I An II

Ingineria Sistemelor

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

An I

An II

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

An I

An II

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

An I

An II

Informatică aplicată (IA)

An I

An II

 

Fise de discipline site vechi AC

https://oldac.utcluj.ro/planuri-de-invatamant.html

 

 

Planuri de invatamant 2020-2021

Ciclul I - licență

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Calculatoare

An I

An II

An III

An IV

Calculatoare (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Tehnologia Informației

An I

An II

An III

An IV

Ingineria Sistemelor

Automatică și Informatică Aplicată

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (la Satu-Mare)

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul II - master

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD)

An I

An II

Inteligență și viziune artificială (IVA)

An I

An II

Inginerie software (IS)

An I

An II

Tehnologia informației în economie (TIE)

An I

An II

Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul (SISC)

An I

An II

Complemente de Stiinta Calculatoarelor (CSC)

An I An II

Ingineria Sistemelor

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

An I

An II

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

An I

An II

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

An I

An II

Informatică aplicată (IA)

An I

An II

 

Planuri de invatamant 2019-2020

Ciclul I - licență

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Calculatoare

An I

An II

An III

An IV

Calculatoare (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Tehnologia Informației

An I

An II

An III

An IV

Ingineria Sistemelor

Automatică și Informatică Aplicată

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (la Satu-Mare)

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul II - master

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD)

An I

An II

Inteligență și viziune artificială (IVA)

An I

An II

Inginerie software (IS)

An I

An II

Tehnologia informației în economie (TIE)

An I

An II

Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul (SISC)

An I

An II

Complemente de Stiinta Calculatoarelor (CSC)

An I An II

Ingineria Sistemelor

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

An I

An II

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

An I

An II

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

An I

An II

Informatică aplicată (IA)

An I

An II

 

Planuri de invatamant 2018-2019

Ciclul I - licență

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Calculatoare

An I

An II

An III

An IV

Calculatoare (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Tehnologia Informației

An I

An II

An III

An IV

Ingineria Sistemelor

Automatică și Informatică Aplicată

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (la Satu-Mare)

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul II - master

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD)

An I

An II

Inteligență și viziune artificială (IVA)

An I

An II

Inginerie software (IS)

An I

An II

Tehnologia informației în economie (TIE)

An I

An II

Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul (SISC)

An I

An II

Complemente de Stiinta Calculatoarelor (CSC)

An I An II

Ingineria Sistemelor

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

An I

An II

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

An I

An II

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

An I

An II

Informatică aplicată (IA)

An I

An II

 

Planuri de invatamant 2017-2018

Ciclul I - licență

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Calculatoare

An I

An II

An III

An IV

Calculatoare (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Tehnologia Informației

An I

An II

An III

An IV

Ingineria Sistemelor

Automatică și Informatică Aplicată

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (în limba engleză)

An I

An II

An III

An IV

Automatică și Informatică Aplicată (la Satu-Mare)

An I

An II

An III

An IV

 

Ciclul II - master

 

Domeniu

Program de studiu

An de studiu

Calculatoare și Tehnologia Informației

Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD)

An I

An II

Inteligență și viziune artificială (IVA)

An I

An II

Inginerie software (IS)

An I

An II

Tehnologia informației în economie (TIE)

An I

An II

Securitatea informațiilor și sistemelor de calcul (SISC)

An I

An II

Complemente de Stiinta Calculatoarelor (CSC)

An I An II

Ingineria Sistemelor

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

An I

An II

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

An I

An II

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

An I

An II

Informatică aplicată (IA)

An I

An II