Misiune si obiective

Misiunea Facultății de Automatică și Calculatoare se subsumează misiunii asumate în Carta Universității Tehnice din Cluj-Napoca, aceea de „a dezvolta valoarea în oameni, în procese și în produse”. În acest sens, Facultatea de Automatică și Calculatoare promovează învățământul și cercetarea științifică în domeniile "Calculatoare și Tehnologia Informației" și "Ingineria Sistemelor" în concordanță cu exigențele societății bazate pe cunoaștere.

 

Misiunea didactică a Facultății de Automatică și Calculatoare este, pe lângă cea tradițională, de a pregăti specialiști în domeniile "Calculatoare și Tehnologia Informației", respectiv "Ingineria Sistemelor", și cea de a adapta această pregătire pentru integrarea pe piața corespondentă a muncii din Uniunea Europeană și nu numai. Aceasta se reflectă în planurile de învățământ compatibilele curricular cu exigenţele mediului academic şi a celui economic, atât pe plan naţional cât şi internaţional.

 

Facultatea de Automatică și Calculatoare își propune să-și consolideze misiunea științifică în conformitate cu principiile Declarației de la Bologna, pentru a întregi pregătirea profesională a viitorilor specialiști. În acest context, cercetarea științifică reprezintă o componentă esențială în perfecționarea profesională continuă a cadrelor didactice și de asemenea o modalitate de întărire a poziției facultății și universității în aria europeană a învățământului superior și a cercetării.

 

Obiective specifice:

 

    • Promovarea calității și eficienței în procesul educațional și în cercetare
    • Compatibilizarea învățământului și cercetării cu orientările europene și adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței forței de muncă
    • Dezvoltarea continuă a cercetării științifice, la nivelul standardelor internaționale și afirmarea performanțelor științifice ale membrilor comunității academice
    • Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, instituții și organizații din țară și internaționale
    • Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale didactice şi de cercetare