Bine ati venit la Facultatea de Automatica si Calculatoare - UTCN

Contact

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Str. G. Baritiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, Romania

Decanat - Sala 48, Telefon: +40-(0)264-401219
Secretariat decanat - Sala 48, Telefon: +40-(0)264-401218
Secretariat studenti - Sala 45, Telefon(vezi contactele de mai jos)

ALEGERI 2020 PROGRAMARI ONLINE SECRETARIAT

Prelungire termen inscriere Admitere la licenta pana in 14 IULIE 2020 ora 23:59

Datorită  numărului mare de candidați  înscriși și a interesului crescut pentru programele de studii pe care UTCN le oferă, perioada de înscriere pentru admiterea online la studii universitare de licență  se prelungește până marți 14 iulie, ora 23:59, pentru toate facultățile universității cu excepția Facultății de Arhitectură și Urbanism care își încheie înscrierile în 13 iulie 2020, ora 23:59.


Înscrierea continuă pe: https://admitereonline.utcluj.ro/.

Admitere licenta 2020 Facultatea de Automatica si Calculatoare

Stimati candidati,

 

Înscrierea și admiterea la Universitatea Tehnica din Cluj Napoca pentru sesiunile  iulie și septembrie 2020, se vor desfășura pe o platformă online, cea prezentata mai jos in link: 

 

 
 
Datele referitoare la Facultatea de Automatica si Calculatoare:
 
 
- cifre de  scolarizare,
- etapele de desfasurare a admiterii si
- datele  de inscriere
 
 
sunt disponibile aici:
 
 
 
Mult succes!
 

Cursuri matematica pentru admitere - Primitive

Primitive.pdf (191.6 KiB)

Cursuri matematica pentru admitere licenta: Functii derivabile partea I si Probleme de geometrie analitica

Suspendare Cursuri gratuite de pregatire la Matematica - pentru Admiterea la Licenta

Stimati elevi participanti la Cursurile gratuite de pregatire la Matematica,

 

Având în vedere complexitatea situației cu privire la răspândirea infecției cu COVID-19, CONSULTAȚIILE GRATUITE LA MATEMATICĂ, din data de 14.03.2020și 21.03.2020 SE SUSPENDĂ.

Admitere licenta 2019 - acte necesare

ACTE NECESARE la ÎNSCRIERE

 

Candidații vor depune un dosar care va conține obligatoriu următoarele documente conform Regulamentul de Admitere la nivel licentă pentru anul universitar 2019/2020:

(a) Cererea de înscriere - se completează la înscriere.

Pe baza ei se va edita fişa de înscriere, în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat;

 

(b) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de CCO, iar pentru absolvenţii de liceu din promoţia anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverinţa în original sau copie, care va conţine media de la bacalaureat, excepție făcând candidații care se încadrează la art. 31 din Regulamentul de Admitere la nivel licentă pentru anul universitar 2019/2020;

 

(c) Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat din SIIIR;

 

(d) Foaia matricolă sau adeverință echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de CCO;

 

(e) Pentru studenţii care urmează o a doua specializare, adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (buget sau taxă);

 

(f) Pentru absolvenţii unei facultăţi care urmează o a doua specializare, diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de CCO și adeverință care să ateste forma de finanțare a anilor de studii.

(g) Pentru candidații care au urmat parțial studii universitare de licență, adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare a acestora.

 

(h) Pentru cei care au absolvit studiile liceale anterior anului 2019, declarație pe proprie răspundere, în format tipizat, privind numărul de ani urmați în învățământul superior (se completează la înscriere).

 

(i) Certificatul de naştere, în copie certificată de CCO;

 

(j) Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată de CCO;

 

 

(k) Adeverinţă medicală, în original, eliberată de cabinetul medical şcolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere ­ după caz ­ de care aparţin. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta o adeverinţă medicală vizată de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională, în care se va menţiona ­ în mod expres ­ gradul deficienţelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni poate atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.

Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare.

 

(l) Patru fotografii 3 x 4 cm;

(m) Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;

(n) Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere, sau, după caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxă, de către candidaţii aflaţi în una din categoriile menționate la art. 43, art. 44 și art. 45 din prezentul regulament, care beneficiază de scutirea parţială sau totală a achitării taxei de înscriere la admitere.

Actele doveditoare sunt după caz: copie/copii după certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor ­ în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de Copii (Centrul de Plasament) ­ în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă din care să rezulte că un părinte este/a fost angajat în sectorul de învăţământ.

 

(o) Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

(p) Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate; certificarea conformității cu originalul se va face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de certificare a conformității cu originalul.

(q) Certificatul de competențe pentru limba română, în cazul candidaților menționați la art.19 din Regulamentul de Admitere la nivel licentă pentru anul universitar 2019/2020.

(r) În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză Candidații internaționali, sau români cu acte de studii eliberate în străinătate, trebuie să depună în plus la dosar, documentele solicitate de Biroul de Relații Internaționale (BRI) al Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Aceștia se vor prezenta inițial la BRI pentru consiliere și avizare, ulterior vor depune dosarul în forma solicitată de celelalte comisii, conform Regulamentului de admitere în vigoare.

Regulament admitere licenta 2019

regulament_admitere_2019.pdf (2.4 MiB)

23 FEBR-18 MAI Program CURSURI GRATUITE MATEMATICA pentru admitere licenta 2019

program_pregatire_admitere_2019_matematica_clujnapoca.pdf (415.7 KiB)

Admitere 2019 - Cursuri gratuite de matematica

Noutăți - Admitere 2019/2020

 

Student la UTC-N fără concurs

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează concursuri care pot înlocui examenul de admitere la facultate, pentru anul universitar 2019-2020.

 

Acestea se adresează elevilor de liceu care doresc să-şi testeze capacităţile, în vederea admiterii la UTC-N.

 

Pe lângă aceste concursuri organizate în cadrul Universității, există şi alte competiţii ce sunt luate în considerare în vederea admiterii fără concurs la UTC-N.

 

Mai multe detalii aici.

 

CURSURI DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA ADMITERII 

 

Catedra de Matematică din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca organizează gratuit consultaţii în vederea pregătirii pentru concursul de admitere la matematică din iulie 2019, în fiecare sâmbătă, începând cu 23 februarie 2019 între orele 10 şi 13.

 

Sălile de predare a cursurilor de matematică sunt AMFITEATRE  situate pe STR BARIȚIU NR 28 - ETAJ 1, CLUJ NAPOCA.

 

În data de 18.05.2019, ora 9.00 are loc SIMULAREA examenului de Admitere la :

Facultatea de Automatică și Calculatoare,

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică domeniul Ingineria Autovehiculelor,

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,

Facultatea de Inginerie (domeniul: Calculatoare).

 

 

Mult succes!

Cerc de CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI pentru elevii claselor X-XII

Stimați elevi clasele X-XII,

 

Cercul de Calculatoare și Tehnologia Informației al UTCN pentru elevii de liceu 
– ediția 2019 –

Ne face o deosebită plăcere să vă anunţăm deschiderea Cercului de Calculatoare și Tehnologia Informației, ediția 2019, destinat elevilor de liceu, clasele X-XII, organizat de Departamentul de Calculatoare al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN).

Acest cerc are ca scop dezvoltarea competenţelor în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, şi va cuprinde o gamă variată de subiecte:

-de la istoria calculatoarelor şi a programării, 

-până la elemente de complexitate a algoritmilor,

- paradigme de programare, sisteme de operare, retele de calculatoare,

- calcul paralel, grafica pe calculator şi elemente de criptografie.

Tematica cercului va fi adaptată pe baza opţiunilor exprimate de elevii participanţi la acest cerc.

Participarea în cadrul cercului nu presupune nici un fel de costuri pentru elevi   (cu excepția celor legate de deplasare, desigur).

Considerăm totodată că participarea la acest cerc le va permite elevilor familiarizarea cu mediul universitar, astfel încât să poată lua o decizie avizată în ceea ce priveşte viitorul lor profesional.

Tot în cadrul acestui Cerc, se organizează anual un Concurs de programare, ai cărui premianți sunt admiși automat (dacă doresc) la secția de Calculatoare a UTCN.
http://users.utcluj.ro/~asuciu/concurs/

Deschiderea va avea loc în data de 1.02.2019 din clădirea UTCN de pe strada
George Bariţiu nr. 28, orele 16-17.

Accesul se va face prin poarta de pe strada George Bariţiu nr. 28 după care se vor urma indicatoarele spre „Cercul de
Calculatoare și Tehnologia Informației”.


Întâlnirile se vor organiza din două în două săptămâni.

Site-ul Web cu informatii la zi legate de acest cerc este:
http://users.utcluj.ro/~asuciu/cercCTI/

În numele conducerii Departamentului de Calculatoare şi a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare,

Pentru mai multe informatii consultați fișierul atașat.
Vă așteptăm cu drag.

Responsabil cerc: Prof. Dr. Ing. Alin SUCIU

ADMITERE LICENTA AC 2018 material informativ

2018 FLYER AC LICENTA v3.pdf (723.6 KiB)

Informatii utile admitere licenta Automatica si Calculatoare

2018 2019 Automatica si Calculatoare_admitere_licenta.pdf (573.9 KiB)

Calendar admitere LICENTA 2018 si informatii utile

Stimați candidați la admitere licență,

 

Subcomisia 2.1 - Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, are următorul Calendar de admitere SESIUNEA IULIE 2018:

 

- Înscrieri 10-14 IULIE 2018 între orele 9.00-15.00 ( în 14 iulie nu se fac înscrieri la Satu Mare)

 

- Proba scrisă de matematică: 16 IULIE 2018

 

- Rezultate:

  • 16 IULIE 2018 ( primele rezultate)
  • 19 IULIE 2018 ( după prima etapă de confirmare)
  • 21 IULIE 2018 ( după cea de-a doua etapă de confirmare).

Mai multe informații găsiți în fișierul atașat.

Mult succes!

Regulament admitere licenta 2018

https://www.utcluj.ro/media/documents/2018/Regulament_2018_final_cu_anexe.PDF

 

CONDIȚII SPECIALE DE ADMITERE FĂRĂ CONCURS FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

https://www.utcluj.ro/media/astatic/criterii/AC.pdf

Admitere licenta

Informații despre domenii, specializări, cifre de școlarizare, calendarul admiterii, acte necesare admiterii, taxe de administrare și scolarizare sunt disponibile la adresa: www.utcluj.ro/admitere/licenta/automatica-si-calculatoare/.

 

Descrierea programelor de studiu este în secțiunea Ofertă educațională

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter
" "