Proiect PAVING 2020-2022

Proiect PAVING (Practică Avansată pentru succesul în cariera INGinerească​)

 

Este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional  Capital Uman 2014-2020​ nr. POCU/626/6/13/130354​, coordonat de UTCN, cu derulare in perioada oct. 2020 - oct. 2022.  Scopul proiectului este de a facilita studenților tranziția de la educație la un loc de muncă prin desfășurarea stagiului de practică
 
 
Informatii pentru companii:
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic, Sala P4
(in atentia d-lui Ovidiu Stan)
Str. Memorandumului Nr. 28, Cluj-Napoca