Bine ati venit la Facultatea de Automatica si Calculatoare - UTCN

Contact

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Str. G. Baritiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, Romania

Decanat - Sala 48, Telefon: +40-(0)264-401219
Secretariat decanat - Sala 48, Telefon: +40-(0)264-401218
Secretariat studenti - Sala 45, Telefon(vezi contactele de mai jos)

ALEGERI 2020 PROGRAMARI ONLINE SECRETARIAT

Admitere master Calculatoare si Tehnologia Informatiei - Sesiunea Septembrie 2020

Ultima actualizare: 19.09.2020, ora 14:30

 

Rezultate finale sesiunea septembrie - 19 septembrie 2020

Admisi - ordonare dupa medie pe specializari

 

Documente care trebuie depuse la secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare (sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28) până în data de 25 septembrie 2020:

 • Contractul de studii completat, datat, semnat în 2 exemplare (în original)
 • Pentru absolvenții promoției curente
  • Adeverința de absolvire în original (excepție fac absolvenții promoției curente din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din UTCN care nu au ridicat adeverința în original de la secretariat)
 • Pentru absolvenții promoțiilor anterioare
  • Diploma de licență (sau echivalentă) în original
  • Suplimentul la diplomă de licență în original
  • Dacă este cazul, adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master, în original (a fost încărcată în platforma de admitere în secțiunea Documente la M3)
 • Adeverința medicală în original
 • 2 fotografii 3/4

Candidații admiși care au confirmat locul pot să descarce contractul de studii de pe platforma de admitere. Acesta trebuie descărcat, completat, datat, semnat și reîncărcat pe platforma online.

Confirmarea locului ocupat la master in sesiunea de toamna se face prin depunerea actelor in original, inclusiv a Contractului de studii, la secretariatul facultatii pe baza de programare online https://ac.utcluj.ro/program-secretariat.html, in perioada 21 - 25 septembrie 2020.

 

IMPORTANT PT CANDIDATII ADMISI LA COMPLEMENTE DE STIINTA CALCULATOARELOR (CSC)

Trebuie sa se completeze o cerere prin care se alege pentru anul 1, sem 2 o disciplina optionala, cerere care se trimite prin e-mail pe adresa claudia.olar@cs.utcluj.ro inaintea inceperii anului universitar Cerere optionale an 1 master CSC

 

17 septembrie 2020: Deoarece nu au fost depuse contestații, rămân valabile rezultatele publicate în 16 septembrie 2020.

Confirmarea locurilor se face în perioada 18 – 19 septembrie 2020, până la ora 13, prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP).

 

Rezultate initiale admitere master sesiunea 16.09.2020

Admisi - ordonare dupa medie pe specializari

 

NOTIFICARE

Ca urmare a unor defecțiuni de ordin tehnic la nodul de comunicații, vă informăm că toate activitățile online care au fost programate pentru data de 15 septembrie se vor relua în 16 septembrie, decalând cu o zi calendarul admiterii atât la nivel licență cât și master.

Calendar admitere:

Înscriere candidați: 14 septembrie 2020 (până la ora 14)

Interviu: 15 septembrie (online, pe platforma Zoom, conform planificării afișate după perioada de înscriere)

Afișare rezultate: 16 septembrie 15 septembrie (seara)

Depunere contestații: 17 septembrie 16 septembrie (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 17 septembrie 16 septembrie (după ora 13)

Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 17 septembrie 16 septembrie (seara)

Confirmare locuri: 18 - 19 septembrie 17 - 18 septembrie

Afișare rezultate finale din sesiunea de toamnă: 19 septembrie 18 septembrie (seara)

Depunerea contestațiilor se face la adresa de email contestatiiadmitere@utcluj.ro până în data de 17 septembrie, ora 13. Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale. Nu se admit contestații pentru probele orale. Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere (conform cu Art. 5.1. (6), (7) și (8) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021).

 

IMPORTANT!

 

Interviurile vor începe în 15 septembrie ora 8.30 și se vor desfășura pe platforma Zoom. Interviurile vor fi înregistrate.

 

Modalitatea de desfășurare a interviului:

 

Vă rugăm să vă instalați aplicația Zoom. Acest lucru este necesar, pentru că după ce intrați veți fi puși pe așteptare, în Waiting Room, se vor trimite mesaje către Waiting Room ca să se știe cine urmează, și doar dacă intrați din aplicație veți putea vedea aceste mesaje.

 

Pe planificare, fiecărei comisii îi va fi asociat un link pentru meeting-ul pe Zoom corespunzător. Vă rugăm accesați link-ul comisiei la care sunteți asignați și să fiți pregătiți să intrați în ordinea planificată. Trebuie să aveți pregătit actul de identitate pentru identificare. De asemenea, să aveți cât mai la îndemână documentul cu propunerea de proiect, ca să puteți răspunde la întrebările asupra lui. Vă rugăm ca, în aplicația de Zoom, să vă introduceți numele real ca să poată vedea secretarul că sunteți prezenți și să primiți accept de a intra în meeting la momentul potrivit.

 

Va trebui să intrați pe link-ul corespunzător comisiei, la ora precizată în planificare, și să aveți camera activată. După ce sunteți acceptat în meeting și vă prezentați, vă rugăm să prezentați actul de identitate, apoi veți răspunde la întrebările comisiei, iar la încheierea interviului dvs. veți ieși din meeting.

 

Planificări interviuri:

 

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

Comisia 5

Comisia 6

 

 

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

 

Calendar admitere master – SEPTEMBRIE

 

Inscrieri: 14 septembrie 2020, pana la ora 14.00

Interviu : 15 septembrie 2020 conform programarii afisate pe site

Afisare rezultate : 15 septembrie 2020 (seara)

Contestatii: 16 septembrie 2020 (intre orele 9.00 - 13.00, contestatiile se vor trimite pe adresa: contestatiiadmitere@utcluj.ro )

Solutionare contestatii: 16 septembrie 2020 dupa ora 13.00

Afisare rezultate dupa contestatii: 16 septembrie 2020 (seara)

Confirmarea locurilor: 17 – 18 septembrie (intre orele 9.00 – 13.00)

Afisarea rezultatelor finala din sesiunea de toamna: 18 septembrie (seara)

 

Cifre de scolarizare admitere master, sesiunea septembrie 2020

 

Înscrierea candidaților se va face online pe platforma https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/ . Regulamentul de admitere și metodologia de admitere pe facultate se găsesc la aceeași adresă.

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021):

A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent); Dacă absolvenții promoției curente ai UTC-N nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

 • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021: (a se consulta https://admitereonline.utcluj.ro/docs/acte_ci_3.pdf)

C.1. Diplomă de Bacalaureat;

C.2. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.3. Permis de ședere, după caz;

C.4. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.5. Atestat/ Adeverință CNRED.

 1. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

Admitere master Ingineria Sistemelor - Septembrie 2020

Admitere master Ingineria Sistemelor - Sesiunea septembrie 2020

 

Ultima actualizare: 19.09.2020  ora 15.10

 

Vă rugăm să consultați periodic informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere!

 

Programe de studiu:

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

Informatică aplicată (IA)

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

 

NOTIFICARE

Ca urmare a unor defecțiuni de ordin tehnic la nodul de comunicații, vă informăm că toate activitățile online care au fost programate pentru data de 15 septembrie se vor relua în 16 septembrie, decalând cu o zi calendarul admiterii atât la nivel licență cât și master.

 

Calendar admitere:

 

Înscriere candidați: 14 septembrie 2020 (până la ora 14)

Interviu: 15 septembrie (online, pe platforma Zoom, conform planificării afișate după perioada de înscriere)

Afișare rezultate: 16 septembrie 15 septembrie (seara)

Depunere contestații: 17 septembrie 16 septembrie (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 17 septembrie 16 septembrie (după ora 13)

Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 17 septembrie 16 septembrie (seara)

Confirmare locuri: 18 - 19 septembrie 17 - 18 septembrie

Afișare rezultate finale din sesiunea de toamnă: 19 septembrie 18 septembrie (seara)

 

Documente care trebuie depuse la secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare (sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28) până în data de 25 septembrie 2020:

-          Contractul de studii completat, datat, semnat în 2 exemplare (în original)

-          Pentru absolvenții promoției curente

 • Adeverința de absolvire în original (excepție fac absolvenții promoției curente din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din UTCN care nu au ridicat adeverința în original de la secretariat)

-          Pentru absolvenții promoțiilor anterioare

 • Diploma de licență (sau echivalentă) în original
 • Suplimentul la diplomă de licență în original
 • Dacă este cazul, adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master, în original (a fost încărcată în platforma de admitere în secțiunea Documente la M3)

-          Adeverința medicală în original

-          2 fotografii 3/4

 

Depunerea documentelor se face exclusiv pe bază de programare online (https://jr.utcluj.ro/jobrouter/index.php?cmd=PublicStart&ps=2b90cfb22d5b8c2627537b8a7df14883&username=PublicUser).

 

Candidații admiși care au confirmat locul pot să descarce contractul de studii de pe platforma de admitere. Acesta trebuie descărcat, completat, datat, semnat și reîncărcat pe platforma online.

 

Rezultate admitere master 19.09.2020 – finale:

Admisi

 

Confirmarea locurilor se face în perioada 18 – 19 septembrie 2020, până la ora 13, prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP).

 

Rezultate admitere master după soluționarea contestațiilor 17.09.2020 – a doua rundă:  Rămân valabile rezultatele publicate în 16.09.2020.

 

Depunerea contestațiilor se face la adresa de email contestatiiadmitere@utcluj.ro până în data de 17 septembrie, ora 13. Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale. Nu se admit contestații pentru probele orale. Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere (conform cu Art. 5.1. (6), (7) și (8) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021).

 

Rezultate admitere master 16.09.2020 – prima rundă:

Admisi

 

Interviurile se vor desfășura în data de 15 septembrie 2020, începând cu ora 9, pe platforma Zoom și vor fi înregistrate. Planificarea lor e disponibilă aici.

 

Înscrierea candidaților se face online pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/,  în data de 14 septembrie 2020 (până la ora 14).

Ghidul înscrierii online este disponibil la adresa: https://admitereonline.utcluj.ro/docs/ghid_admitere.pdf. Se adresează candidaților la licență, dar aceeași pași trebuie urmați și de candidații la master.

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/.

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021):

A.1. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul candidatului.

 

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent). Dacă absolvenții promoției curente nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului;

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau OP-ul) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021). Plata se poate face cu cardul în platforma de admitere sau prin Ordin de Plată (OP). Detalii de plată pentru OP - Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, BANCA: TREZORERIA CLUJ, COD FISCAL: 4288306, CONT RO35TREZ21620F330500XXXX. Pe OP trebuie menționat numele persoanei pentru care s-a făcut plata și domeniul de studiu Ingineria Sistemelor (master);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin; Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare;

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect  . Propunerea de proiect trebuie semnată și încărcată în format pdf, conform cu formatul Anexa.2 Nume_Prenume.pdf.

 

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021:

C.1. Diplomă de Bacalaureat;

C.2. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.3. Permis de ședere, după caz;

C.4. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.5. Atestat/ Adeverință CNRED.

 

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

 

Candidații sunt rugați să consulte/descarce următoarele documente:

 

-Regulament de admitere la master UTCN

- Metodologia de admitere la master AC

-Anexa 1. Calendar admitere

- Anexa 2. Sablon proiect.

Comisie admitere master

- Locuri disponibile  

 

Admitere master Ingineria Sistemelor - Iulie 2020

 

Ultima actualizare:  29.07.2020
Vă rugăm să consultați periodic informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere!

 

Programe de studiu:
Conducerea avansată a proceselor (CAP)
Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)
Informatică aplicată (IA)
Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

 

Calendar admitere:

Înscriere candidați: 15 - 21 iulie 2020 (până la ora 14)

Interviu: 22 iulie (online, pe platforma Zoom, conform planificării afișate după perioada de înscriere)

Afișare rezultate: 22 - 23 iulie 2020

Depunere contestații: 24 iulie 2020 (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 24 iulie 2020 (după ora 13)

Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 24 iulie 2020

Confirmare locuri: 27 – 28 iulie 2020 

Afișare rezultate finale din sesiunea de vară: 29 iulie 2020

Confirmare locuri în urma glisărilor: până cel târziu în 27 august 2020 la secretariatul facultății.

 

Documente care trebuie depuse la secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare (sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28) până în data de 28 august 2020:

-          Contractul de studii completat, datat, semnat în 2 exemplare (în original)

-          Pentru absolvenții promoției curente

 • Adeverința de absolvire în original (excepție fac absolvenții promoției curente din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din UTCN care nu au ridicat adeverința în original de la secretariat)

-          Pentru absolvenții promoțiilor anterioare

     • Diploma de licență (sau echivalentă) în original
     • Suplimentul la diplomă de licență în original
     • Dacă este cazul, adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master, în original (a fost încărcată în platforma de admitere în secțiunea Documente la M3)

-          Adeverința medicală în original

-          2 fotografii 3/4

 

Depunerea documentelor se face exclusiv pe bază de programare online (https://jr.utcluj.ro/jobrouter/index.php?cmd=PublicStart&ps=2b90cfb22d5b8c2627537b8a7df14883&username=PublicUser).

 

Candidații admiși care au confirmat locul pot să descarce contractul de studii de pe platforma de admitere. Acesta trebuie descărcat, completat, datat, semnat și reîncărcat pe platforma online.

 

Rezultate admitere master 29.07.2020 – finale:

Admisi

Respinși

 

Confirmarea locurilor se face în perioada 27 – 28 iulie 2020 prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP). Pentru candidații care-și depun toate actele în original până în data de 28 august 2020 la secretariatele facultăților unde au fost declarați admiși, taxa de confirmare a locului, în cuantum de 200 de lei va conține și taxa de înmatriculare de 100 de lei.

Neconfirmarea locului implică eliminarea din concurs.

 

Rezultate admitere master după soluționarea contestațiilor 24.07.2020 – a doua rundă:  Rămân valabile rezultatele publicate în 23.07.2020.

 

Procese verbale de soluționare a contestațiilor depuse 214, 222

Depunerea contestațiilor se face la adresa de email contestatiiadmitere@utcluj.ro până în data de 24 iulie, ora 13. Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale. Nu se admit contestații pentru probele orale. Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere (conform cu Art. 5.1. (6), (7) și (8) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021).

 

Rezultate admitere master 23.07.2020 – prima rundă:

Admisi

În așteptare

Respinși

 

 

Interviurile se vor desfășura pe platforma Zoom și vor fi înregistrate. Planificarea lor e disponibilă aici

 

Înscrierea candidaților se face online pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/, în perioada 15 - 21 iulie 2020 (până la ora 14). 

Ghidul înscrierii online este disponibil la adresa: https://admitereonline.utcluj.ro/docs/ghid_admitere.pdf. Se adresează candidaților la licență, dar aceeași pași trebuie urmați și de candidații la master.

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/.

 

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021)
A.1. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul candidatului.

 

B. Documente in format electronic:
B.1.Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent). Dacă absolvenții promoției curente ai UT-CN  nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului ;

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;
B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);
B.4. Certificat de naștere;
B.5. Cartea sau buletinul de identitate;
B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau OP-ul) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021). Plata se poate face cu cardul în platforma de admitere sau prin Ordin de Plată (OP). Detalii de plată pentru OP - Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, BANCA: TREZORERIA CLUJ, COD FISCAL: 4288306, CONT RO35TREZ21620F330500XXXX. Pe OP trebuie menționat numele persoanei pentru care s-a făcut plata și domeniul de studiu Ingineria Sistemelor (master);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin; Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare;
B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;
B.10. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect). Propunerea de proiect trebuie semnată și încărcată în format pdf, conform cu formatul Anexa.2 Nume_Prenume.pdf.

 

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021:
C.1. Diplomă de Bacalaureat;
C.2. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare,  conform Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;
C.3. Permis de ședere, după caz;
C.4. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;
C.5. Atestat/ Adeverință CNRED.

 

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

 

Candidații sunt rugați să consulte/descarce următoarele documente:

 

- Regulament de admitere la master UTCN

- Metodologia de admitere la master AC

- Anexa 1. Calendar admitere
- Anexa 2. Sablon proiect.
- Comisie admitere master

Admitere master Calculatoare si Tehnologia Informatiei - Iulie 2020

Ultima actualizare: 29.07.2020 ora 18.00

Rezultate finale sesiunea iulie - 29 iulie 2020

Admisi - ordonare dupa medie pe specializari

Rezultate etnici romani

Respinsi

 

Documente care trebuie depuse la secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare (sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28) până în data de 28 august 2020:

-          Contractul de studii completat, datat, semnat în 2 exemplare (în original)

-          Pentru absolvenții promoției curente

 • Adeverința de absolvire în original (excepție fac absolvenții promoției curente din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din UTCN care nu au ridicat adeverința în original de la secretariat)

-          Pentru absolvenții promoțiilor anterioare

     • Diploma de licență (sau echivalentă) în original
     • Suplimentul la diplomă de licență în original
     • Dacă este cazul, adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master, în original (a fost încărcată în platforma de admitere în secțiunea Documente la M3)

-          Adeverința medicală în original

-          2 fotografii 3/4

 

Depunerea documentelor se face exclusiv pe bază de programare online (https://jr.utcluj.ro/jobrouter/index.php?cmd=PublicStart&ps=2b90cfb22d5b8c2627537b8a7df14883&username=PublicUser).

 

Candidații admiși care au confirmat locul pot să descarce contractul de studii de pe platforma de admitere. Acesta trebuie descărcat, completat, datat, semnat și reîncărcat pe platforma online.

 

IMPORTANT PT CANDIDATII ADMISI LA COMPLEMENTE DE STIINTA CALCULATOARELOR (CSC)

Trebuie sa se completeze o cerere prin care se alege pentru anul 1, sem 2 o disciplina optionala, cerere care se trimite prin e-mail pe adresa claudia.olar@cs.utcluj.ro inaintea inceperii anului universitar Cerere optionale an 1 master CSC

Rezultate după soluţionarea contestaţiilor - 24 iulie 2020

 

Admisi - ordonare dupa medie pe specializari

In asteptare

Rezultate etnici romani

 

Procese verbale de solutionare a contestatiilor depuse 22 117 190 253 134, 251

 

Rezultate inițiale admitere master sesiunea 22 iulie 2020

Admisi - ordonare dupa medie pe specializari

In asteptare

Rezultate etnici romani

 

 

Interviurile vor începe în 22 iulie 2020 ora 8.30 și se vor desfășura pe platforma Zoom. Interviurile vor fi înregistrate.

Planificarea interviurilor se va afișa pe site în seara aceasta. Din cauză că foarte mulți dintre dvs. și-au finalizat dosarul în ultimele două zile, validarea dosarelor încă nu este finalizată.

Planificările se vor afișa în mai multe tranșe, pe măsură ce sunt validate dosarele.

Primele planificări vor fi afișate la ora 20. Vă rugăm urmăriți informațiile de pe această pagină, pentru modificări!

Modalitatea de desfășurare a interviului:

Vă rugăm să vă instalați aplicația Zoom. Acest lucru este necesar, pentru că după ce intrați veți fi puși pe așteptare, în Waiting Room, se vor trimite mesaje către Waiting Room ca să se știe cine urmează, și doar dacă intrați din aplicație veți putea vedea aceste mesaje.

Pe planificare, fiecărei comisii îi va fi asociat un link pentru meeting-ul pe Zoom corespunzător. Vă rugăm accesați link-ul comisiei la care sunteți asignați și să fiți pregătiți să intrați în ordinea planificată. Trebuie să aveți pregătit actul de identitate pentru identificare. De asemenea, să aveți cât mai la îndemână documentul cu propunerea de proiect, ca să puteți răspunde la întrebările asupra lui. Vă rugăm ca, în aplicația de Zoom, să vă introduceți numele real ca să poată vedea secretarul că sunteți prezenți și să primiți accept de a intra în meeting la momentul potrivit.

Va trebui să intrați pe link-ul corespunzător comisiei, la ora precizată în planificare, și să aveți camera activată. După ce sunteți acceptat în meeting și vă prezentați, vă rugăm să prezentați actul de identitate, apoi veți răspunde la întrebările comisiei, iar la încheierea interviului dvs. veți ieși din meeting.

Planificări finale:

În planificarea finală, pentru cei care au fost deja planificați anterior nu s-a schimbat planificarea, iar cei care încă nu erau în varianta preliminară, sunt planificați de la ora 10:30 (valabil la fiecare dintre comisii).

Comisia 1 - planificare finală

Comisia 2 - planificare finală

Comisia 3 - planificare finală

Comisia 4 - planificare finală

Comisia 5 - planificare finală

Comisia 6 - planificare finală

Comisia 7 - planificare finală

 

Planificari preliminare:

Comisia 1

Comisia 2

Comisia 3

Comisia 4

Comisia 5

Comisia 6

Comisia 7

 

Înscrierea candidaților se va face online pe platforma https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/, în perioada 16 - 21 iulie 2020 (până la ora 14). Regulamentul de admitere și metodologia de admitere pe facultate se găsesc la aceeași adresă.

 

Calendar admitere master:

 

Inscrierea online: 16 – 21 iulie 2020 (pana la ora 14.00)

Interviu : 22 iulie conform programarii afisate pe site

Afisare rezultate : 22 – 23 iulie 2020

Contestatii: 24 iulie 2020 (pana la ora 13.00, trimise pe adresa de e-mail contestatiiadmitere@utcluj.ro )

Solutionare contestatii: 24 iulie 2020 dupa ora 13.00

Afisare rezultate dupa contestatii: 24 iulie 2020 (seara)

Confirmarea locurilor: 27 – 28 iulie 2020 Se face prin achitarea taxei de confirmare a locului în valoare de 200 lei, pe platforma de admitere (online/OP).

Afisarea rezultatelor finale: 29 iulie 2020

Candidatilor care confirma locul li se va genera automat contractul de studii in contul de utilizator pe platforma de admitere. Acesta trebuie completat, semnat și transmis pe platforma online.

 

 

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021):

A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent). Dacă absolvenții promoției curente ai UT-CN nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă) ;

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

 • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2020-2021: (a se consulta https://admitereonline.utcluj.ro/docs/acte_ci_3.pdf)

C.1. Diplomă de Bacalaureat;

C.2. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.3. Permis de ședere, după caz;

C.4. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.5. Atestat/ Adeverință CNRED.

 1. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

Pentru confirmarea locului pentru cei admiși, trebuie achitată taxa de confirmare a locului. Confirmarea locului trebuie făcută în 27-28 iulie 2020, iar pentru cei nou admiși după prima confirmare, până la 28 august 2020.

După afişarea rezultatelor finale, în 29 iulie, trebuie completat și transmis contractul de studii pe platforma online.

Depunerea actelor în original la secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare se face până la 28 august 2020, cu programare.

 

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter
" "