Bine ati venit la Facultatea de Automatica si Calculatoare - UTCN

Contact

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Str. G. Baritiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, Romania

Decanat - Sala 48, Telefon: +40-(0)264-401219
Secretariat decanat - Sala 48, Telefon: +40-(0)264-401218
Secretariat studenti - Sala 45, Telefon

Rezultate admitere master - a doua repartizare - IS 15 sept 2017

Deoarece nu au fost depuse contestatii, rezultatele afisate in 14 septembrie 2017 (prima repartizare) raman valabile.

Confirmarea locurilor:

Conform regulamentului UTCN privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de master, confirmarea locurilor se face astfel:

- Pentru candidatii declarati admisi pe locurile de la buget prin depunerea in original a diplomei de licenta sau a adeverintei de absolvire (pentru promotia curenta). Daca exista deja in original in dosarul de inscriere, atunci locul se considera confirmat implicit.
- Pentru candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa prin achitarea taxei de 500 de lei la caseria UTCN (str. C-tin Daicoviciu, nr. 15), care va constitui o parte a taxei de scolarizare.


Candidatii admisi care nu confirma locurile sunt eliminati din concurs.

Programul confirmarilor este:
- 18 septembrie 2017 intre orele 9-13 in sala 350, str. G. Baritiu, nr. 26-28.


Dosarele candidatilor trebuie sa contina toate documentele precizate in Art. 3.5. din Regulamentul de admitere master al UTCN 2017-2018.

Anunt rezultate finale MASTER CTI 15 septembrie 2017

15 septembrie 2017

Deoarece nu au fost depuse contestatii, rezultatele afisate in 14 septembrie 2017 raman valabile pana dupa ultima zi de

confirmari.

IMPORTANT !

Va rugam sa confirmati locurile in 18 septembrie 2017, in sala M04, in intervalul orar 9.00 – 14.00. Confirmarea locului la buget se face prin depunerea la dosar a diplomei de licenta in original, iar locul la plata cu dovada achitarii taxei de 500 lei (parte din taxa de scolarizare).

In absenta confirmarii, locul se pierde.

Precizari rezultate admitere master IS 14 sept 2017In 15 septembrie 2017, intre orele 9-13, se pot depune contestatii la secretariatul Departamentului de Automatica (sala 350), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.


Contestatiile pot avea ca obiect doar nota probei scrise si probleme de procedura. Nota acordata in urma interviului, fiind o decizie colectiva, nu poate face obiectul contestatiilor (conform Art. 6.2 din Metodologia Facultatii de Automatica si Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master).

Planificare interviu master SEPT 2017 - CTI

planificare-master-septembrie_2017.pdf (32.4 KiB)

Planificare interviu admitere MASTER IS 14 SEPT 2017

Planificare_14 septembrie 2017.pdf (411.7 KiB)

Admitere SEPT 2017 MASTER Calculatoare si Tehnologia Informatiei

Ultima actualizare: 06.09.2017

Calendar admitere sesiunea septembrie 2017 

• Perioada de înscriere şi de depunere a propunerii de proiect:
12-13 septembrie 2017, între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04) str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca;
Taxa de admitere se plateste la caseria de pe strada Daicoviciu
Candidatii care nu sunt absolventi UTC-N trebuie sa treaca mai intai pe la Secretariatul Facultatii de Automatica si Calculatoare, sala 45
• Interviu:
14 septembrie 2017, conform planificării afişate după perioada de înscriere (sală, oră);
• Afişarea rezultatelor:
14 septembrie 2017 (seara);
• Depunerea contestaţiilor:
15 septembrie 2017 între orele 9-13, la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca;
• Soluţionarea contestaţiilor:
15 septembrie 2017, după ora 13;
• Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor:
15 septembrie 2017 (seara);
• Confirmarea locurilor:
18 septembrie 2017 între orele 9-13, la secretariatul Departamentului de Calculatoare (sala M04), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.
• Afişarea rezultatelor finale din sesiunea din toamnă:
18 septembrie 2017 (seara). 1. Cerere de inscriere 
2. Propunere de proiect
3. Regulament admitere master
4. Metodologie admitere master Facultatea de Automatica si Calculatoare

Admitere MASTER IS - SEPTEMBRIE 2017

http://www.aut.utcluj.ro/index.php/anunturi.ro/Master.html

Rezultate initiale admitere master Calculatoare si Tenologia Informatiei 21 IULIE 2017Rezultate admitere master sesiunea 21 iulie 2017 

Admisi alfabetic – pe specializari - 21.07.2017
Admisi – ordonare dupa medie pe specializari – 21.07.2017
Admisi –lista completa ordonare alfabetica – 21.07.2017
Admisi –lista completa ordonare dupa medie – 21.07.2017
Cifre de scolarizare pe comisii si sectiuni in sesiunea iulie 2017
RESPINSI IN ASTEPTARE – 21.07.2017
RESPINSI DEFINITIV – 21.07.2017

IMPORTANT !!! 
Va rugam sa confirmati locurile in perioada 25-26 iulie 2017, in sala M04, in intervalul orar 9.00 – 14.00. In absenta confirmarii, locul se pierde. 


IMPORTANT !!! 
Candidata Panaghiu Iulia este rugata sa sune la numarul de telefon 0742-759362 (Secretar comisie). 

Planificare interviu master Caculatoare si Tehnologia Informatiei 20 IULIE 2017

http://cs.utcluj.ro/csd/pics/diploma/planificare%20admitere_iulie2017.pdf

Admitere master IS - contestatii si confirmare locuri

Confirmarea locurilor master Ingineria Sistemelor:


Conform regulamentului UTCN privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de master, confirmarea locurilor se face astfel:


- Pentru candidații declarați admiși pe locurile de la buget prin depunerea în original a diplomei de licență sau a adeverinței de absolvire (pentru promoția curentă). Dacă există deja în original în dosarul de înscriere, atunci locul se consideră confirmat implicit.


- Pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă prin achitarea taxei de 500 de lei la caseria UTCN (str. C-tin Daicoviciu, nr. 15), care va constitui o parte a taxei de şcolarizare.


Candidații admiși care nu confirmă locurile sunt eliminați din concurs.


Programul confirmărilor este:


- 21 iulie 2017 între orele 9-14 in sala 350, str. G. Baritiu, nr. 26-28.


- 24 iulie 2017 între orele 9-13 in sala 350, str. G. Baritiu, nr. 26-28.


Dosarele candidatilor trebuie sa contina toate documentele precizate in Art. 3.5. din Regulamentul de admitere master al UTCN 2017-2018.

Contestatii


Deoarece nu au fost depuse contestatii, rezultatele afisate in 19 iulie 2017 (prima repartizare) raman valabile pana la sfarsitul perioadei de confirmari.

 

Programare interviu master Ingineria Sistemelor 19 IULIE 2017

Planificare_19 iulie 2017.pdf (470.4 KiB)

Admitere master 2017

 

Programe master Calculatoare și Tehnologia Informației

Programe master Ingineria Sistemelor 

Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD) Conducerea avansată a proceselor (CAP)
Inteligență și viziune artificială (IVA) Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)
Inginerie software (IS) Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)
Ingineria calculatoarelor (IC) Informatică aplicată (IA)
Tehnologia informației în economie (TIE)  
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)  
Complemente de știința calculatoarelor (CSC)   

 

CALENDARUL


CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
ÎN FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

 

Sesiunea din vară (iulie 2017)


DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE

Perioada de înscriere şi de depunere a propunerii de proiect:
18-20 iulie între orele 9-14, la secretariatul Dep. de Calculatoare (sala M04), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.
Interviu:
21 iulie, conform planificării afişate după perioada de înscriere (sală, oră)
Afişarea rezultatelor:
21-23 iulie 2017
Depunerea contestaţiilor:
24 iulie 2017 între orele 9-12 la secretariatul Dep. de Calculatoare (sala M04), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.
Soluţionarea contestaţiilor:
24 iulie 2017, dupa ora 13;
Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor:
24 iulie 2017 (seara);
Confirmarea locurilor:
25-26 iulie 2017 între orele 9-14 secretariatul Dep. de Calculatoare (sala M04), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca;
Afişarea rezultatelor finale din sesiunea din vară:
26 iulie 2015 (seara).
Confirmarea locurilor ocupate in urma unor glisari se va face la secretariatul facultatii pana cel tarziu in data de 8 septembrie 2017.

 

Documentele necesare Dosarului de concurs la masterele de la Departamentul de Caculatoare, le regăsiți la următorul link:

http://cs.utcluj.ro/csd/site/page.php?pid=244

 

DEPARTAMENTUL DE AUTOMATICĂ 


Perioada de înscriere şi de depunere a propunerii de proiect:
17-18 iulie 2017, între orele 9-14, la secretariatele Departamentului de Automatică (sala 350), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.

SECRETAR DE COMISIE AUTOMATICĂ: SL. DR.ING. Teodora SANISLAV

email: teodora.sanislav@aut.utcluj.ro

Documentele necesare Dosarului de concurs la masterele de la Departamentul de Automatică, le regăsiți la următorul link:

 http://www.aut.utcluj.ro/index.php/anunturi.ro/Master.html


Interviu:
19 iulie 2017, conform planificării afişate după perioada de înscriere (sală, oră).


Afişarea rezultatelor:
19 iulie 2017 (seara).
Depunerea contestaţiilor:
20 iulie 2017 între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Automatică (sala 350), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.
Soluţionarea contestaţiilor:
20 iulie 2017, dupa ora 14.
Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor:
20 iulie 2017 (seara).
Confirmarea locurilor:
21 iulie 2017 între orele 9-14, respectiv 24 iulie 2017 între orele 9-13, la secretariatul Departamentului de Automatică (sala 350), str. G. Baritiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca.
Afişarea rezultatelor finale din sesiunea din vară:
24 iulie 2017 (seara).
Confirmarea locurilor ocupate in urma unor glisari se va face la secretariatul facultatii pana cel tarziu in data de 8 septembrie 2017.

 

 

În anuntul de mai jos aveți atașate:

- Regulamentul de admitere

- Calendarul admiterii la master

- Metodologia de admitere master la Facultatea de Automatică și Calculatoare

- Prezentarea masterelor Facultății de Automatică și Calculatoare

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter