Admitere master Ingineria Sistemelor - Sesiunea septembrie 2022

 

Ultima actualizare: 15.09.2022 ora 8.00

Vă rugăm să consultați periodic informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere!

 

Programe de studiu:

 

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

Informatică aplicată (IA)

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

 

Calendar admitere:

Înscriere candidați: : 6 – 8 septembrie 2022 (ultima zi până la ora 13:00) (online pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu: 9 septembrie 2022 (conform planificării afișate după perioada de înscriere)

Afișare rezultate preliminare: 9 - 11 septembrie 2022

Depunere contestații: 12 septembrie 2022 (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 12 septembrie 2022 (după ora 13)

Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 12 septembrie 2022 (seara)

Confirmare locuri: 13 – 14 septembrie 2022 (ultima zi până la ora 15:00) (onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

Afișare rezultate finale din sesiunea de vară: 15 septembrie 2022

Confirmare locuri ocupate în urma glisărilor: până cel târziu în 20 septembrie 2022 la secretariatul Facultății de Automatică și Calculatoare (sala 45).

 

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/ .

 

Candidații sunt rugați să consultați documentele și informațiile următoare:

- Regulament de admitere la master UTCN 2022 - 2023

- Metodologia de admitere la master AC

- Anexa 1. Calendar admitere

- Anexa 2. Sablon proiect

- Număr locuri (Ingineria Sistemelor)

- Comisie admitere master (contact secretar comisie: teodora.sanislav[@aut.utcluj.ro)

 

REZULTATE FINALE ADMITERE MASTER – ADMIȘI (15 septembrie 2022)

REZULTATE FINALE ADMITERE MASTER – RESPINȘI (15 septembrie 2022)

 

 

CONFIRMARE LOCURI:

Confirmarea locurilor se va face prin depunerea documentelor dosarului de admitere în perioada 13-14 septembrie 2022 (ultima zi până la ora 15:00), în sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28.

Documentele care trebuie depuse:

Admiși la buget:

 • Diplomă de licență în original sau Adeverință de absolvire în original (rămâne în dosar)
 • Suplimentul de diplomă în original (numai pentru promoțiile anterioare) (rămâne în dosar)
 • Certificat de naștere în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • CI în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Adeverință medicală în original (rămâne în dosar)
 • Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master în original (rămâne în dosar)
 • Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master în original (numai pentru cei care au mai făcut master) (rămâne în dosar)
 • 3 fotografii 3/4 cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
 • Documente care au dus la scutirea integrală a taxei (ex. adeverință părinte cadru didactic, certificat deces părinte) în original (obs. certificatul de deces doar pentru certificare conform cu originalul).

Admiși la taxă:

 • Vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 350 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP). Taxa este nereturnabilă. Taxa de confirmare a locului va face parte integrantă din taxa de școlarizare în cazul în care candidatul va fi înmatriculat la taxă.
 • Diplomă de licență în original sau Adeverință de absolvire în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Suplimentul de diplomă în original (numai pentru promoțiile anterioare) (pentru certificare conform cu originalul)
 • Certificat de naștere în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • CI în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Adeverință medicală în original (rămâne în dosar)
 • Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master în original (rămâne în dosar)
 • Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master în original (numai pentru cei care au mai făcut master) (rămâne în dosar)
 • 3 fotografii 3/4 cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
 • Documente care au dus la scutirea integrală a taxei (ex. adeverință părinte cadru didactic, certificat deces părinte) în original (obs. certificatul de deces doar pentru certificare conform cu originalul).

Confirmarea locurilor se va face pe baza programării. Detalii vor fi transmise pe adresele de email.

 

REZULTATELE afișate in 9 septembrie 2022 rămân valabile.

 

SOLUȚIONARE CONTESTAȚII:

A fost depusă contestația cu număr de înreg. 500/12.09.2022. Comisia a analizat contestația, iar răspunsul a fost trimis candidatului.

 

 

DEPUNERE CONTESTAȚII:

Contestațiile se trimit la adresa de email contestatiiadmitere@utcluj.ro în data de 12 septembrie 2022 până la ora 13. Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale (conform cu Art. 5.1. (6), (7) și (8) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022-2023 și cu Art. 6.2. din Metodologia de admitere la master AC).

 

REZULTATE CONCURS – ADMIȘI (9 septembrie 2022)

REZULTATE CONCURS – RESPINȘI (9 septembrie 2022)

 

 

PLANIFICARE INTERVIU CANDIDAȚI:

Planificare subcomisie CAP

Planificare subcomisie IAISC

Planificare subcomisie ICAF

Planificare subcomisie IA

 

Candidații sunt rugați să fie prezenți în fața sălii de examinare cu 15  minute înaintea orei la care sunt planificați.

Recomandăm purtarea măștii de protecție, atât în timpul în care așteptați intrarea la interviu, cât și pe parcursul interviului.

 

 

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI:

Important: În perioada înscrierii candidații sunt rugați să-și consulte periodic email-ul în vederea soluționării notificărilor trimise de comisie pentru validarea dosarului.

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022 - 2023):

 1. Documente completate electronic:

A.1. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul candidatului.

 

 1. Documente scanate în format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent).

Absolvenții UTCN care au susținut examenul de licență în sesiunea septembrie 2022 și care nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanță sau OP-ul) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022-2023). Plata se poate face cu cardul direct în cadrul platformei de admitere, prin virament bancar sau mandat poștal. Mai multe detalii pot fi găsite la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe;

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin; Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare;

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect). Propunerea de proiect trebuie semnată și încărcată în format pdf, conform cu formatul Anexa.2 Nume_Prenume.pdf.

 

 1. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022-2023:

C.1. Declarație pe proprie răspundere , pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere , după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED .

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesara dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

 

Studii de masterat Calculatoare si Tehnologia Informatiei - sesiunea de admitere septembrie 2022

Ultima actualizare: 12.09.2022, ora 14.50

12 septembrie 2022: Deoarece nu au fost depuse contestații, rezultatele afișate în 09 septembrie 2022 rămân valabile până după ultima zi de confirmări.

Rezultate inițiale admitere master sesiunea septembrie - 09.09.2022

 

Admiși - ordonare pe specializări

In asteptare

Eliminati

 

Pentru confirmarea locului (13 septembrie intre orele 8-14 in sala M04 și 14 septembrie între orele 8-14 sala M03, Barițiu 28, Cluj-Napoca), vă rugăm să aduceți următoarele acte:

 1. Toți candidații declarați admiși vor aduce actele pe care le-au încărcat pe platforma online, în original (sau copii legalizate pe care le veți lăsa la dosar), astfel:
  • certificat de naștere și carte de identitate – originalul acestora este necesar pentru a se realiza certificarea “conform cu originalul” de către comisie a celor listate din platformă (deci nu sunt necesare copii legalizate în acest caz)
  • adeverința medicală în original (nu o poză a documentului)
  • declarația privind nr. de ani urmați la master la buget în România - în original, nu o poză a documentului
  • alte acte în original care au fost depuse pe platformă (după caz) - în original, nu poze ale documentelor
  • în plus, 2 poze ¾ ale candidatului, cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
 2. Candidații declarați admiși la buget vor aduce în plus diploma de licență și suplimentul la diplomă în original (promoțiile anterioare) sau adeverința de absolvire în original (promoția curentă).
 3. Candidații declarați admiși la taxă, în plus față de punctul 1:

 

NEW:

Proba de interviu va avea loc în 9 septembrie 2022, in Cluj-Napoca pe str. Barițiu 26-28, în sălile E15 și E17. Planificarea pentru interviuri va conține o oră estimativă când veți intra la interviu și va fi afișată în cursul zilei de 8 septembrie 2022.

Foarte important:

 • Vă rugăm să vă prezentați cu minim 15' înainte de ora la care sunteți planificați, în eventualitatea că interviul pentru cei planificați înaintea voastră va dura mai puțin sau că unii dinaintea voastră întârzie sau nu se mai prezintă deloc.
 • Vă rugăm să aveți la dvs. 2 exemplare listate ale propunerii de proiect pe care ați încărcat-o în dosarul de admitere.
 • Recomandăm purtarea măștii de protecție, atât în timpul în care așteptați intrarea la interviu, cât și pe parcursul interviului.

 

Planificare interviu admitere - sesiunea septembrie 2022

 

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

Calendar admitere master

Înscriere : 6 – 7 septembrie 2022, până la ora 14.00 (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Numar locuri (Calculatoare si Tehnologia Informatiei)

Interviu : 9 septembrie 2022, conform programării afișate pe site după perioada de înscriere

Afișare rezultate : 9 – 11 septembrie

Contestatii: 12 septembrie 2022(până la ora 13.00, trimise pe adresa de e-mail contestatiiadmitere@utcluj.ro )

Solutionare contestatii: 12 septembrie 2022 după ora 13.00

Afișare rezultate dupa contestatii: 12 septembrie 2022 (seara)

Confirmarea locurilor: 13 – 14 septembrie 2022, între orele 8-14 sala M04 (str. Barițiu nr. 26-28)

Afișarea rezultatelor finale: 14 septembrie 2022 (seara)

Confirmarea locurilor ocupate dupa glisări: până în 20.09.2022, la secretariatul Facultății AC.

 

Acte necesare pentru înscriere, conform cu Art. 3.5 din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2022/2023 (a se consulta și pagina https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#modalitate-admitere):

 1. Cerere de înscriere- se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.
 2. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

 

NEW:  În atenția absolvenților Facultății AC care au susținut examenul de licență în sesiunea septembrie 2022: dacă absolvenții nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat.

 

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă) (numai pentru promoții anterioare);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2022/2023);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

 • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

 1. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2022/2023:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

 1. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

Informații despre admitere sunt disponibile și la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/

Rezulatate finale admitere master Ingineria Sistemelor 22 iulie 2022

Admitere master Ingineria Sistemelor - Sesiunea iulie 2022

 

Ultima actualizare: 22.07.2022 sau 16.25

Vă rugăm să consultați periodic informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere!

 

Programe de studiu:

 

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

Informatică aplicată (IA)

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

 

Calendar admise:

Înscriere candidați: 12 - 14 iulie 2022 (ultima zi până la ora 14:00) (online pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/ ). Cei care doresc asistență pentru a găsi, vor fi ajutați, onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca, între orele 9:00 – 14:00, în intervalul 12 - 14 iulie. Candidații vor veni cu calculatoarele personale și documentele necesare pregătite în format electronic.

Interviu: 18 iulie 2022 (conform planificării afișate după perioada de acțiune)

Afișare rezultate preliminare: 18 - 19 iulie 2022

Depunere contestații: 20 iulie 2022 (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 20 iulie 2022 (după ora 13)

Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 20 iulie 2022 (seara)

Confirmare locuri: 21 – 22 iulie 2022 (ultima zi până la ora 15:00) (onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

Afișare rezultate finale din sesiunea de vară: 22 iulie 2022 (seara)

Confirmare locuri ocupate în urma glisărilor: până cel târziu în 26 august 2022 la secretariatul facultății.

 

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/ .

 

Candidații sunt rugați să consultați documentele și informațiile următoare:

- Regulament de admitere la master UTCN 2022 - 2023

- Metodologia de admitere la master AC

- Anexa 1. Calendar admitere

- Anexa 2. Sablon proiect

- Număr locuri (Ingineria Sistemelor)

- Comisie admitere master (contact secretar comisie: teodora.sanislav[@aut.utcluj.ro)

 

 

CONFIRMARE LOCURI:

Confirmarea locurilor se va face prin depunerea documentelor dosarului de admitere în perioada 21-22 iulie 2022, în sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, personal . alte persoane să vă depună documentele doar cu procură notarială.

Documentele care trebuie depuse:

Admiși la buget:

 • Diplomă de licență în original sau Adeverință de absolvire în original (rămâne în dosar)
 • Suplimentul de diplomă în original (numai pentru promoțiile anterioare) (rămâne în dosar)
 • Certificat de naștere în original (pentru certificate conform cu originalul)
 • CI în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în original (pentru certificate conform cu originalul)
 • Adeverință medicală în original (rămâne în dosar)
 • Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master în original (rămâne în dosar)
 • Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master în original (numai pentru cei care au mai făcut master) (rămâne în dosar)
 • 2 fotografii 3/4 cu complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
 • Documente care au dus la scutirea integrală a taxei (ex. adeverință părinte cadru didactic, certificat deces părinte) în original (obs. certificatul de deces doar pentru certificare conform cu originalul).

Admiși la taxă:

 • Vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 350 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP). Taxa este nereturnabilă. Taxa de confirmare a locului va face parte integrantă din taxa de școlarizare în cazul în care candidatul va fi înmatriculat la taxă.
 • Diplomă de licență în original sau Adeverință de absolvire în original (pentru certificate conform cu originalul)
 • Suplimentul de diplomă în original (numai pentru promoțiile anterioare) (pentru certificate conform cu originalul)
 • Certificat de naștere în original (pentru certificate conform cu originalul)
 • CI în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în original (pentru certificate conform cu originalul)
 • Adeverință medicală în original (rămâne în dosar)
 • Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master în original (rămâne în dosar)
 • Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master în original (numai pentru cei care au mai făcut master) (rămâne în dosar)
 • 2 fotografii 3/4 cu complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
 • Documente care au dus la scutirea integrală a taxei (ex. adeverință părinte cadru didactic, certificat deces părinte) în original (obs. certificatul de deces doar pentru certificare conform cu originalul).

Confirmarea locurilor se va face pe baza programării. Detalii vor fi transmise pe adresele de email.

 

DEPUNERE CONTESTAȚII:

Contestațiile se trimit la adresa de email contestatiiadmitere@utcluj.ro în data de 20 iulie 2022 până la ora 13 . Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale (conform cu Art. 5.1. (6), (7) și (8) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022-2023 și cu Art. 6.2. din Metodologia de admitere la master AC).

 

REZULTATE CONCURS – ADMIȘI (20 iulie 2022)

REZULTATE CONCURS – RESPINȘI (20 iulie 2022)

SOLUȚIONARE CONTESTAȚII:

A fost depusă contestația cu număr de înreg. 449/19.07.2022. Comisia a analizat contestația, iar răspunsul a fost trimis candidatului.

 

PLANIFICARE INTERVIU CANDIDAȚI:

Planificare subcomisie CAP1

Planificare subcomisie CAP2

Planificare subcomisie IAISC

Planificare subcomisie ICAF

Planificare subcomisie IA1

Planificare subcomisie IA2

 

Candidații sunt rugați să fie prezenți în fața sălii de examinare cu 30 de minute înaintea orei la care sunt planificați.

Recomandăm purtarea măștii de protecție, atât în timpul în care așteptați intrarea la interviu, cât și pe parcursul interviului.

 

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI:

Important: În perioada înscrierii candidații sunt rugați să-și consulte periodic email-ul în vederea soluționării notificărilor trimise de comisie pentru validarea dosarului.

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022 - 2023):

 1. Documente completate electronic:

A.1. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul candidatului.

 

 1. Documente scanate în format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanță sau OP-ul) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022-2023). Plata se poate face cu cardul direct în cadrul platformei de admitere, prin virament bancar sau mandat poștal. Mai multe detalii pot fi găsite la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe;

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin; Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare;

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect). Propunerea de proiect trebuie semnată și încărcată în format pdf, conform cu formatul Anexa.2 Nume_Prenume.pdf.

 

 1. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022-2023:

C.1. Declarație pe proprie răspundere , pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere , după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED .

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesara dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

 

Admitere master Calculatoare si Tehnologia Informatiei - Iulie 2022

Ultima actualizare: 22.07.2022, ora 17,45

 

Vă rugăm consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri legate de admitere!

Rezultate finale admitere master sesiunea iulie - 22.07.2022

Admisi - ordonare pe specializari

Eliminati

IMPORTANT!

Candidatii admisi la masterul COMPLEMENTE DE STIINTA CALCULATOARELOR (CSC) trebuie sa completeze o cerere prin care se alege pentru anul 1, sem 2 o disciplina optionala, cerere care se trimite prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro pana in data de 10.09.2022 Cerere optionale an 1 master CSC

Candidatii admisi la specializarile INGINERIE SOFTWARE (IS), INTELIGENTA SI VIZIUNE ARTIFICIALA (IVA) si RETELE DE COMUNICATII SI SISTEME DISTRIBUITE (RCSD), trebuie sa completeze cererea pentru cursurile optionale si sa o trimita prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro, pana in data de 10.09.2022 Cerere optiuni master - 2022 - 2023

 

Pentru confirmarea locului (21 și 22 iulie între orele 8-14 sala M04, Barițiu 28, Cluj-Napoca), vă rugăm să aduceți următoarele acte:

 1. Toți candidații declarați admiși vor aduce actele pe care le-au încărcat pe platforma online, în original (sau copii legalizate pe care le veți lăsa la dosar), astfel:
  1. certificat de naștere și carte de identitate – originalul acestora este necesar pentru a se realiza certificarea “conform cu originalul” de către comisie a celor listate din platformă (deci nu sunt necesare copii legalizate în acest caz)
  2. adeverința medicală în original (nu o poză a documentului)
  3. declarația privind nr. de ani urmați la master la buget în România - în original, nu o poză a documentului
  4. alte acte în original care au fost depuse pe platformă (după caz) - în original, nu poze ale documentelor
  5. în plus, 2 poze ¾ ale candidatului, cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
 2. Candidații declarați admiși la buget vor aduce în plus diploma de licență și suplimentul la diplomă în original (promoțiile anterioare) sau adeverința de absolvire în original (promoția curentă).
 3. Candidații declarați admiși la taxă, în plus față de punctul 1:
  1. vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 350 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP) (conform https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe)
  2. vor aduce copie după adeverința de absolvire (absolvenții UTCN), dacă în momentul înscrierii au încărcat online doar declarația că vor aduce adeverința la confirmarea locului

20 iulie 2022: Deoarece nu au fost depuse contestații, rezultatele afișate în 19 iulie 2022 rămân valabile până după ultima zi de confirmări.

Rezultate inițiale admitere master sesiunea iulie - 18.07.2022

Admiși - ordonare pe specializări
Eliminați

Planificare interviu admitere master - 18.07.2022

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

Calendar admitere master

Inscrierea : 12 – 14 iulie 2022, pana la ora 14.00 (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu : 18 iulie conform programării afișate pe site după perioada de înscriere

Afișare rezultate : 18 – 19 iulie

Contestatii: 20 iulie (până la ora 13.00, trimise pe adresa de e-mail contestatiiadmitere@utcluj.ro )

Solutionare contestatii: 20 iulie dupa ora 13.00

Afișare rezultate dupa contestatii: 20 iulie (seara)

Confirmarea locurilor: 21 – 22 iulie, între orele 8-14 sala M04 (str. Barițiu nr. 26-28)

Afișarea rezultatelor finale: 22 iulie (seara)

Confirmarea locurilor ocupate dupa glisari: pana in 26.08.2022, la secretariatul Facultatii AC.

NEW!

În atenția absolvenților Facultății AC care au susținut examenul de licență în sesiunea iulie 2022:

Adeverințele de absolvire se pot ridica de la secretariat începând de astăzi, 12 iulie 2022, după programul secretariatului Facultății, conform anunțului de pe site: https://ac.utcluj.ro/anunt/in-atentia-absolventilor-2022-licenta-si-master.html . Dacă absolvenții promoției curente ai UTC-N nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atasat.

Vă recomandăm să finalizați înscrierea la master până miercuri 13 iulie, întrucât în 14 iulie este ultima zi de înscrieri, până la ora 14, și tot în 14 iulie este și Festivitatea de Absolvire.

Felicitări absolvenților și mult succes la admitere!

Acte necesare pentru înscriere, conform cu Art. 3.5 din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2022/2023 (a se consulta și pagina https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#modalitate-admitere):

A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

Dacă absolvenții promoției curente ai UTC-N nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atasat.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă) (numai pentru promoții anterioare);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2022/2023);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

 • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2022/2023:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

Informații desprea admitere sunt disponibile și la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/