Admitere master Sesiunea Septembrie 2023- Calculatoare si Tehnologia Informatiei

 

Ultima actualizare: 18.09.2023 ora 15.10

Vă rugăm consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri legate de admitere!

 

Rezultate finale admitere master sesiunea septembrie - 18.09.2023

Admisi - ordonare pe specializari

Respinsi

IMPORTANT!

Candidatii admisi la masterul COMPLEMENTE DE STIINTA CALCULATOARELOR (CSC) trebuie sa completeze o cerere prin care se alege pentru anul 1, sem 2 o disciplina optionala, cerere care se trimite prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro pana in data de 20.09.2023 Cerere optionale an 1 master CSC

Candidatii admisi la specializarile INGINERIE SOFTWARE (IS), INTELIGENTA SI VIZIUNE ARTIFICIALA (IVA) si RETELE DE COMUNICATII SI SISTEME DISTRIBUITE (RCSD), trebuie sa completeze cererea pentru cursurile optionale si sa o trimita prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro, pana in data de 20.09.2023 Cerere optiuni master - 2022 - 2023

Pentru confirmarea locului (18 septembrie între orele 9-14 sala M04, Barițiu 28, Cluj-Napoca), vă rugăm să aduceți următoarele acte:

 1. Toți candidații declarați admiși vor aduce actele pe care le-au încărcat pe platforma online, în original și copie (originalul, dacă nu este necesar la dosar, va fi utilizat pentru a se realiza certificarea “conform cu originalul” de către comisie a copiilor), astfel:
  1. certificat de naștere și carte de identitate
  2. adeverința medicală în original (NU copie), rămâne la dosar
  3. declarația privind nr. de ani urmați la master la buget în România - în original, NU copie
  4. diploma de licență și suplimentul la diplomă în original și copie (promoțiile anterioare) sau adeverința de absolvire în original și copie (promoția curentă).
  5. propunerea de proiect cu care v-ați prezentat la interviu
  6. alte acte în original care au fost depuse pe platformă (după caz); de ex.:
 • documentul justificativ pt. scutirea de taxă, dacă se referă la alte situații decât certificat de deces, este necesar în original
 • pentru certificat de deces, vă rugăm să aduceți original și copie, la fel pentru certificat de căsătorie
 • adeverință privind nr. de ani urmați la master la buget
  1. 2 poze ¾ ale candidatului, cu numele complet + inițiala tatălui scrise pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
  2. fișa de înscriere, listată de pe platforma de înscriere (să vă asigurați că e ultima variantă)
 1. Candidații declarați admiși la taxă, în plus față de punctul 1, vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 350 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP) (conform https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe) și vor aduce dovada plății listată.

 

15 septembrie 2023: Deoarece nu au fost depuse contestații, rezultatele afișate în 14.09.2022 rămân valabile până după ultima zi de confirmări.

 

Rezultate inițiale admitere master sesiunea septembrie - 14.09.2023

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

Perioada de înscriere și de depunere a propunerii de proiect (online): 11 – 12 septembrie 2023, până la ora 14.00

Interviu (fizic): 14 septembrie 2023,  conform planificării afișate pe site după perioada de înscriere

Afișare rezultate preliminare : 14 septembrie

Depunerea eventualelor contestații: 15 septembrie (până la ora 13.00), pe adresa contestatiiadmitere@utcluj.ro

Soluționare contestații: 15 septembrie după ora 13.00

Afișare rezultate după contestații: 15 septembrie (seara)

Confirmarea locurilor: 18 septembrie între orele 9-14 sala M04 (Cluj-Napoca, str. Barițiu nr. 26-28)

Afișarea rezultatelor finale: 18 septembrie (seara)

 

Acte necesare pentru înscriere, conform cu Art. 3.5 din Regulamentul privind admiterea la studii universitare de master în UTCN 2023/2024 (a se consulta și pagina https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#modalitate-admitere - in curs de actualizare):

A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

Dacă absolvenții promoției curente ai UTC-N nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă) (numai pentru promoții anterioare);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art.3.3(2) din Regulamentul privind admiterea la studii universitare de master în UTCN 2023/2024);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

 • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul privind admiterea la studii universitare de master în UTCN 2023/2024:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

Admitere master Ingineria Sistemelor - Sesiunea septembrie 2023

 

Ultima actualizare: 18.09.2023 ORA 14.30

Vă rugăm să consultați periodic informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere!

 

Programe de studiu pentru Ingineria Sistemelor:

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

Informatică aplicată (IA)

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

Cyber-Physical Systems (CPS)  (în limba engleză)

 

Planuri de invatamant master

 

Candidații sunt rugați să consulte următoarele documente și informațiile de la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/:

- Regulament de admitere la master UTCN 2023 - 2024

- Metodologia de admitere la master AC 2023 - 2024

- Anexa 1. Calendar admitere

- Anexa 2. Sablon proiect

- Număr locuri (Ingineria Sistemelor)

- Comisie admitere master (contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro)

 

Calendar admitere:

Înscriere candidați: 11 - 12 septembrie 2023 (ultima zi până la ora 14:00) (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu: 14 septembrie 2023 (conform planificării afișate după perioada de înscriere)

Afișare rezultate preliminare: 14 - 16 septembrie 2023

Depunere contestații: 15 septembrie 2023 (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 15 septembrie 2023 (după ora 13)

Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 15 septembrie 2023 (seara)

Confirmare locuri: 18 septembrie 2023 (până la ora 14:00) (onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

Afișare rezultate finale din sesiunea de toamnă: 18 septembrie 2023 (seara)

 

REZULTATE FINALE – ADMIȘI (18 septembrie 2023)

REZULTATE FINALE – RESPINȘI (18 septembrie 2023)

 

 

CONFIRMARE LOCURI:

Confirmarea locurilor se va face prin depunerea documentelor dosarului de admitere în data de 18 septembrie 2023 (între orele 9 - 14), în sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28.

Documentele care trebuie depuse:

Admiși la buget:

 • Diplomă de licență în original sau Adeverință de absolvire în original (rămâne în dosar)
 • Suplimentul de diplomă în original (numai pentru promoțiile anterioare) (rămâne în dosar)
 • Certificat de naștere în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • CI în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Adeverință medicală în original (rămâne în dosar)
 • Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master în original (rămâne în dosar)
 • Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master în original (numai pentru cei care au mai făcut master) (rămâne în dosar)
 • Certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză în original (pentru certificare conform cu originalul) (numai pentru cei admiși la masterul cu predare în limba engleză)
 • 3 fotografii 3/4 cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
 • Documente care au dus la scutirea integrală a taxei (ex. adeverință părinte cadru didactic, certificat deces părinte) în original (obs. certificatul de deces doar pentru certificare conform cu originalul).

Admiși la taxă:

 • Vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 350 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP). Plata taxei de confirmare se poate face numai în data de 18 septembrie până la ora 14. Taxa este nereturnabilă. Taxa de confirmare a locului va face parte integrantă din taxa de școlarizare în cazul în care candidatul va fi înmatriculat la taxă.
 • Diplomă de licență în original sau Adeverință de absolvire în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Suplimentul de diplomă în original (numai pentru promoțiile anterioare) (pentru certificare conform cu originalul)
 • Certificat de naștere în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • CI în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Adeverință medicală în original (rămâne în dosar)
 • Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master în original (rămâne în dosar)
 • Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master în original (numai pentru cei care au mai făcut master) (rămâne în dosar)
 • Certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză în original (pentru certificare conform cu originalul) (numai pentru cei admiși la masterul cu predare în limba engleză)
 • 3 fotografii 3/4 cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
 • Documente care au dus la scutirea integrală a taxei (ex. adeverință părinte cadru didactic, certificat deces părinte) în original (obs. certificatul de deces doar pentru certificare conform cu originalul).

 

ÎNTRUCÂT NU AU FOST DEPUSE CONTESTAȚII, REZULTATELE PUBLICATE ÎN 14 SEPTEMBRIE 2023 RĂMÂN VALABILE.

DEPUNERE CONTESTAȚII:

Contestațiile se trimit la adresa de email contestatiiadmitere@utcluj.ro în data de 15 septembrie 2023 până la ora 13. Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale (conform cu Art. 5.1. (6), (7) și (8) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022-2023 și cu Art. 6.1, 6.2 și 6.3 din Metodologia de admitere la master AC).

 

REZULTATE CONCURS – ADMIȘI (14 septembrie 2023)

REZULTATE CONCURS – ÎN AȘTEPTARE (14 septembrie 2023)

REZULTATE CONCURS – RESPINȘI (14 septembrie 2023)

 

PLANIFICARE INTERVIU CANDIDAȚI:

Planificare subcomisie CAP

Planificare subcomisie IAISC

Planificare subcomisie CPS

Planificare subcomisie IA

 

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI:

Important: În perioada înscrierii candidații sunt rugați să-și consulte periodic email-ul în vederea soluționării notificărilor trimise de comisie pentru validarea dosarului.

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2023 - 2024):

 1. Documente completate electronic:

A.1. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul candidatului.

 

 1. Documente scanate în format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent); În atenția absolvenților Facultății AC din UTCN care au susținut examenul de licență în sesiunea septembrie 2023: dacă absolvenții nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanță sau OP-ul) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2023 - 2024). Plata se poate face cu cardul direct în cadrul platformei de admitere, prin virament bancar sau mandat poștal. Mai multe detalii pot fi găsite la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe;

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin; Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare;

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect pentru programele de studiu în limba română, Annex 2. Project template pentru programul de studiu în limba engleză). Propunerea de proiect trebuie semnată și încărcată în format pdf.

B11. Certificat de competență lingvistică pentru limba Engleză recunoscut, de nivel minim B2 sau echivalent (ex. Cambridge English,  IELTS, TOEFL sau certificat obținut de la Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare al UTCN) pentru candidații care optează pentru programul de studiu în limba engleză, Cyber-Physical Systems (CPS).

IMPORTANT: Susținerea testului pentru obținerea certificatului de limba engleză, necesar înscrierii la masterul Cyber-Physical Systems (în limba engleză), se organizează luni, 11.09.2023, ora 12.00 în sala 211, str. G. Barițiu 25, Cluj Napoca.

Cei care dețin certificate internaționale de competență lingvistică să se prezinte, la aceeași dată și locație, cu certificatul în original și copie, pentru validare de către Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare al UTCN.

Conform Regulamentului de taxe UTCN, pentru participarea la acest test, este nevoie de plata a 50 lei pentru absolvenții UTCN și 100 lei pentru absolvenții altor universități. Să aveți chitanța la dumneavoastră.

 1. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2023-2024:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

 

 1. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii de masterat Dep.Calculatoare - sesiunea de admitere iulie 2023

Ultima actualizare: 26.07.2023, ora 17.30

Vă rugăm consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri legate de admitere!

 

 

IMPORTANT!

Candidatii admisi la masterul COMPLEMENTE DE STIINTA CALCULATOARELOR (CSC) trebuie sa completeze o cerere prin care se alege pentru anul 1, sem 2 o disciplina optionala, cerere care se trimite prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro pana in data de 20.09.2023 Cerere optionale an 1 master CSC

Candidatii admisi la specializarile INGINERIE SOFTWARE (IS), INTELIGENTA SI VIZIUNE ARTIFICIALA (IVA) si RETELE DE COMUNICATII SI SISTEME DISTRIBUITE (RCSD), trebuie sa completeze cererea pentru cursurile optionale si sa o trimita prin e-mail pe adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro, pana in data de 20.09.2023 Cerere optiuni master - 2022 - 2023

Pentru confirmarea locului (25 și 26 iulie între orele 8-14 sala M04, Barițiu 28, Cluj-Napoca), vă rugăm să aduceți următoarele acte:

 1. Toți candidații declarați admiși vor aduce actele pe care le-au încărcat pe platforma online,în original și copie (originalul, dacă nu este necesar la dosar, va fi utilizat pentru a se realiza certificarea “conform cu originalul” de către comisie a copiilor), astfel:
  1. certificat de naștere și carte de identitate
  2. adeverința medicală în original (NU copie), rămâne la dosar
  3. declarația privind nr. de ani urmați la master la buget în România - în original, NU copie
  4. diploma de licență și suplimentul la diplomă în original și copie (promoțiile anterioare) sau adeverința de absolvire în original și copie (promoția curentă).
  5. propunerea de proiect cu care v-ați prezentat la interviu
  6. alte acte în original care au fost depuse pe platformă (după caz); de ex.:
 • documentul justificativ pt. scutirea de taxă, dacă se referă la alte situații decât certificat de deces, este necesar în original
 • pentru certificat de deces, vă rugăm să aduceți original și copie, la fel pentru certificat de căsătorie
 • adeverință privind nr. de ani urmați la master la buget
  1. 2 poze ¾ ale candidatului, cu numele complet + inițiala tatălui scrise pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
  2. fișa de înscriere, listată de pe platforma de înscriere (să vă asigurați că e ultima variantă)
 1. Candidații declarați admiși la taxă, în plus față de punctul 1, vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 350 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP) (conform https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe)

 

Planificare interviu admitere master - 21.07.2023

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

Calendar admitere master

Înscrierea și depunerea propunerii de proiect : 17 – 19 iulie 2023, până la ora 14.00

Interviu : 21 iulie 2023,  conform planificării afișate pe site după perioada de înscriere

Afișare rezultate preliminare : 21 – 23 iulie

Depunerea eventualelor contestații: 24 iulie (până la ora 13.00)

Soluționare contestații: 24 iulie după ora 13.00

Afișare rezultate după contestații: 24 iulie (seara)

Confirmarea locurilor: 25 – 26 iulie, între orele 8-14 sala M04 (Cluj-Napoca, str. Barițiu nr. 26-28)

Afișarea rezultatelor finale: 26 iulie (seara)

Confirmarea locurilor ocupate după glisări: până în 31.08.2022, la secretariatul Facultății AC.

Acte necesare pentru înscriere, conform cu Art. 3.5 din Regulamentul privind admiterea la studii universitare de master în UTCN 2023/2024 (a se consulta și pagina https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#modalitate-admitere):

A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

Dacă absolvenții promoției curente ai UTC-N nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat.

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă) (numai pentru promoții anterioare);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art.3.3(2) din Regulamentul privind admiterea la studii universitare de master în UTCN 2023/2024);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

 • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul privind admiterea la studii universitare de master în UTCN 2023/2024:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

Informații despre admitere (inclusiv numărul de locuri) sunt disponibile și la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/

Admitere master Ingineria Sistemelor - Sesiunea iulie 2023

Ultima actualizare: 26.07.2023 ora 17.50

Vă rugăm să consultați periodic informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere!

 

Programe de studiu pentru Ingineria Sistemelor:

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

Informatică aplicată (IA)

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

 

Planuri de invatamant master

 

Candidații sunt rugați să consulte următoarele documente și informațiile de la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/:

- Regulament de admitere la master UTCN 2023 - 2024

- Metodologia de admitere la master AC 2023 - 2024

- Anexa 1. Calendar admitere

- Anexa 2. Sablon proiect

- Număr locuri (Ingineria Sistemelor)

- Comisie admitere master (contact secretar comisie: teodora.sanislav[at]aut.utcluj.ro)

 

Calendar admitere:

Înscriere candidați: 17 - 19 iulie 2023 (ultima zi până la ora 14:00) (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu: 21 iulie 2023 (conform planificării afișate după perioada de înscriere)

Afișare rezultate preliminare: 21 - 23 iulie 2023

Depunere contestații: 24 iulie 2023 (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 24 iulie 2023 (după ora 13)

Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 24 iulie 2023 (seara)

Confirmare locuri: 25 – 26 iulie 2023 (ultima zi până la ora 14:00) (onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

Afișare rezultate finale din sesiunea de vară: 26 iulie 2023 (seara)

Confirmare locuri ocupate în urma glisărilor: până cel târziu în 31 august 2023 la secretariatul facultății (sala 45, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca).

 

REZULTATE FINALE ADMITERE MASTER – ADMIȘI (26 iulie 2023)

REZULTATE FINALE – ADMIȘI INTERNAȚIONALI (26 iulie 2023)

REZULTATE FINALE ADMITERE MASTER – RESPINȘI (26 iulie 2023)

 

CONFIRMARE LOCURI:

Confirmarea locurilor se va face prin depunerea documentelor dosarului de admitere în perioada 25-26 iulie 2023 (ultima zi până la ora 14), în sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28.

Documentele care trebuie depuse:

Admiși la buget:

 • Diplomă de licență în original sau Adeverință de absolvire în original (rămâne în dosar)
 • Suplimentul de diplomă în original (numai pentru promoțiile anterioare) (rămâne în dosar)
 • Certificat de naștere în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • CI în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Adeverință medicală în original (rămâne în dosar)
 • Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master în original (rămâne în dosar)
 • Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master în original (numai pentru cei care au mai făcut master) (rămâne în dosar)
 • 3 fotografii 3/4 cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
 • Documente care au dus la scutirea integrală a taxei (ex. adeverință părinte cadru didactic, certificat deces părinte) în original (obs. certificatul de deces doar pentru certificare conform cu originalul).

Admiși la taxă:

 • Vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 350 lei, pe platforma admiterii (online/încărcare OP). Taxa este nereturnabilă. Taxa de confirmare a locului va face parte integrantă din taxa de școlarizare în cazul în care candidatul va fi înmatriculat la taxă.
 • Diplomă de licență în original sau Adeverință de absolvire în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Suplimentul de diplomă în original (numai pentru promoțiile anterioare) (pentru certificare conform cu originalul)
 • Certificat de naștere în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • CI în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Certificat de căsătorie (dacă e cazul) în original (pentru certificare conform cu originalul)
 • Adeverință medicală în original (rămâne în dosar)
 • Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master în original (rămâne în dosar)
 • Adeverință care să ateste numărul de ani și forma de finanțare (buget/taxă) la master în original (numai pentru cei care au mai făcut master) (rămâne în dosar)
 • 3 fotografii 3/4 cu numele complet scris pe verso (vor fi necesare pentru eliberarea carnetului de student de la secretariat, în toamnă)
 • Documente care au dus la scutirea integrală a taxei (ex. adeverință părinte cadru didactic, certificat deces părinte) în original (obs. certificatul de deces doar pentru certificare conform cu originalul).

Confirmarea locurilor se va face pe baza programării. Detalii vor fi transmise pe adresele de email.

 

ÎNTRUCÂT NU AU FOST DEPUSE CONTESTAȚII, REZULTATELE PUBLICATE ÎN 21 IULIE 2023 RĂMÂN VALABILE.

 

DEPUNERE CONTESTAȚII:

Contestațiile se trimit la adresa de email contestatiiadmitere@utcluj.ro în data de 24 iulie 2023 până la ora 13. Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale (conform cu Art. 5.1. (6), (7) și (8) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022-2023 și cu Art. 6.1, 6.2 și 6.3 din Metodologia de admitere la master AC).

 

REZULTATE CONCURS – ADMIȘI (21 iulie 2023)

REZULTATE CONCURS – ADMIȘI INTERNAȚIONALI (21 iulie 2023)

REZULTATE CONCURS – ÎN AȘTEPTARE (21 iulie 2023)

REZULTATE CONCURS – RESPINȘI (21 iulie 2023)

 

PLANIFICARE INTERVIU CANDIDAȚI:

Planificare subcomisie CAP

Planificare subcomisie IAISC

Planificare subcomisie ICAF

Planificare subcomisie IA

 

Candidații sunt rugați să fie prezenți în fața sălii de examinare cu 15 minute înaintea orei la care sunt planificați.

 

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI:

Important: În perioada înscrierii candidații sunt rugați să-și consulte periodic email-ul în vederea soluționării notificărilor trimise de comisie pentru validarea dosarului.

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2023 - 2024):

 1. Documente completate electronic:

A.1. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul candidatului.

 

 1. Documente scanate în format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

În atenția absolvenților Facultății AC din UTCN care au susținut examenul de licență în sesiunea iulie 2023: dacă absolvenții nu au intrat încă în posesia adeverinței de absolvire, vor încărca o declarație pe proprie răspundere, conform modelului atașat.

 

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanță sau OP-ul) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2023 - 2024). Plata se poate face cu cardul direct în cadrul platformei de admitere, prin virament bancar sau mandat poștal. Mai multe detalii pot fi găsite la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe;

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin; Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare;

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect). Propunerea de proiect trebuie semnată și încărcată în format pdf, conform cu formatul Anexa.2 Nume_Prenume.pdf.

 

 1. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2023-2024:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

 

 1. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.