Admitere master Ingineria Sistemelor - Sesiunea iulie 2022

 

Ultima actualizare: 21.03.2022

Vă rugăm să consultați periodic informațiile de mai jos pentru a fi la curent cu modul de organizare și desfășurare al procesului de admitere!

 

Programe de studiu:

 

Conducerea avansată a proceselor (CAP)

Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC)

Informatică aplicată (IA)

Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)

 

Calendar admitere:

Înscriere candidați: 12 - 14 iulie 2022 (ultima zi până la ora 14:00) (online pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/ sau onsite la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca între orele 9:00 – 14:00)

Interviu: 18 iulie 2022 (conform planificării afișate după perioada de înscriere)

Afișare rezultate preliminare: 18 - 19 iulie 2022

Depunere contestații: 20 iulie 2022 (până la ora 13) (se vor formula și trimite la adresa de email: contestatiiadmitere@utcluj.ro)

Soluționare contestații: 20 iulie 2022 (după ora 13)

Afișare rezultate după soluționarea contestațiilor: 20 iulie 2022 (seara)

Confirmare locuri: 21 – 22 iulie 2022 (ultima zi până la ora 15:00) (onsite, la Secretariatul Departamentului de Automatică, sala 350, str. G. Barițiu, nr. 26-28, Cluj-Napoca)

Afișare rezultate finale din sesiunea de vară: 22 iulie 2022 (seara)

Confirmare locuri ocupate în urma glisărilor: până cel târziu în 26 august 2022 la secretariatul facultății.

 

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/.

 

Candidații sunt rugați să consulte următoarele documente și informații:

- Regulament de admitere la master UTCN 2022 - 2023

- Metodologia de admitere la master AC

- Anexa 1. Calendar admitere

- Anexa 2. Sablon proiect

- Număr locuri (Ingineria Sistemelor)

- Comisie admitere master (contact secretar comisie: teodora.sanislav[@aut.utcluj.ro)

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI:

Important: În perioada înscrierii candidații sunt rugați să-și consulte periodic email-ul în vederea soluționării notificărilor trimise de comisie pentru validarea dosarului.

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022 - 2023):

  1. Documente completate electronic:

A.1. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul candidatului.

 

  1. Documente scanate în format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanță sau OP-ul) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022-2023). Plata se poate face cu cardul direct în cadrul platformei de admitere, prin virament bancar sau mandat poștal. Mai multe detalii pot fi găsite la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#informaii-taxe;

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin; Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare;

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Formularul conținând propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect). Propunerea de proiect trebuie semnată și încărcată în format pdf, conform cu formatul Anexa.2 Nume_Prenume.pdf.

 

  1. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul de admitere la master al UTCN 2022-2023:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

 

Admitere master Calculatoare si Tehnologia Informatiei - Iulie 2022

 

Ultima actualizare: 22.03.2022

 

Vă rugăm consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri legate de admitere!

Programe de studiu:

Inginerie Software (IS)
Inteligență și Viziune Artificială (IVA)
Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite (RCSD)
Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
Tehnologia Informației în Economie (TIE)
Complemente de Știința Calculatoarelor (CSC)

Calendar admitere master

Inscrierea : 12 – 14 iulie 2022, pana la ora 14.00 (online, pe platforma dedicată în acest scop, https://admitereonline.utcluj.ro/)

Interviu : 18 iulie conform programării afișate pe site după perioada de înscriere

Afișare rezultate : 18 – 19 iulie

Contestatii: 20 iulie 2022 (până la ora 13.00, trimise pe adresa de e-mail contestatiiadmitere@utcluj.ro )

Solutionare contestatii: 20 iulie 2022 dupa ora 13.00

Afișare rezultate dupa contestatii: 20 iulie 2022 (seara)

Confirmarea locurilor: 21 – 22 iulie 2022, între orele 8-14 sala M04 (str. Barițiu nr. 26-28)

Afișarea rezultatelor finale: 22 iulie 2022(seara)

Confirmarea locurilor ocupate dupa glisari: pana in 26.08.2022, la secretariatul Facultatii AC.

 

Acte necesare pentru înscriere, conform cu Art. 3.5 din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2022/2023 (a se consulta și pagina https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/#modalitate-admitere):

A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului.

B. Documente in format electronic:

B.1. Diplomă de licență (sau echivalentă) sau adeverință de absolvire (numai pentru promoția din anul curent);

B.2. Supliment la diplomă pentru promoțiile anterioare;

B.3. Declarație pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocație bugetară la studii de tip master (se descarcă de pe platformă) (numai pentru promoții anterioare);

B.4. Certificat de naștere;

B.5. Cartea sau buletinul de identitate;

B.6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

B.7. Dovada achitării taxei de înscriere (Chitanță sau Ordin de plată) sau acte doveditoare privind scutirea de taxă (conform cu Art. 3.3 din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2022/2023);

B.8. Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparțin. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării, conform legislației în vigoare.

  • Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta o adeverință medicală vizată de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, în care se va menționa – în mod expres – gradul deficiențelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională. Nedeclararea acestor afecțiuni poate atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.

B.9. Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

B.10. Propunerea de proiect pentru activitatea de cercetare/dezvoltare, completată și semnată, conform Art. 5.2 (1) din Metodologia Facultății de Automatică și Calculatoare pentru admiterea la studii universitare de master (Anexa 2. Sablon proiect).

C. Suplimentar, doar pentru candidații care se regăsesc la Art. 2.2 (5) din Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2022/2023:

C.1. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, confrom Anexei nr. 3 din metodologia specifică candidaților români de pretutindeni, exceptând candidații din Republica Moldova;

C.2. Permis de ședere, după caz;

C.3. Pașaport – copie după primele trei pagini, conform metodologiei specifice;

C.4. Atestat/ Adeverință CNRED.

D. În cazul candidaților care prezintă acte de identitate, de studii și adeverințe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză.

Informații desprea admitere sunt disponibile și la adresa https://admitereonline.utcluj.ro/facultatea-de-automatica-si-calculatoare-master/