Bine ati venit la Facultatea de Automatica si Calculatoare - UTCN

Contact

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Str. G. Baritiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, Romania

Decanat - Sala 48, Telefon: +40-(0)264-401219
Secretariat decanat - Sala 48, Telefon: +40-(0)264-401218
Secretariat studenti - Sala 45, Telefon(vezi contactele de mai jos)

ALEGERI 2020 PROGRAMARI ONLINE SECRETARIAT

Lista cererilor de cazare pentru Semestrul 2 an universitar 2020-2021 (pentru anii care au fost online Sem I si vor fi on-site Sem II)

Stimati studenti

Atasat gasiti lista cererilor de cazare  din septembrie 2020, in
vederea cazarilor pentru Semestrul II, conform scenariului de
functionare al Facultatii de Automatica si Caclualtoare, afisat pe
site anetrior.

Daca sunt necorelaiti va rugam sa scrieti un email pe adresa

simona.martis@staff.utcluj.ro

cu urmatorul  continut:
- NUME SI PRENUME/ SPECIALIZAREA si neconcordanta.

Cererile de cazare pe cazuri sociale se depun pe aceeasi adresa (
simona.martis@staff.utcluj.ro) -  dosar complet - idem ca si la bursa
sociala - pana in 27 IANUARIE 2021.

Lista cererilor de cazare pentru Semestrul 2 an universitar 2020-2021 (pentru anii care au fost online Sem I si vor fi on-site Sem II)

2021 IAN 15 LISTA CERERILOR DE CAZARE AC pentru Semestrul II.pdf (266.5 KiB)

Lista de cazare AC pentru 15 si 16 OCT 2020

2020 OCT 14 LISTA DE CAZARE AC 15 SI 16 OCT 2020 SITE.pdf (123.7 KiB)

Lista de cazare AC pentru ziua de 6 oct 2020 de la 8-14

2020 OCT 5 LISTA DE CAZARE AC PENTRU 6 OCT 2020 site.pdf (361.7 KiB)

Lista de cazare redistribuiri AC pentru 29 si 30 SEPT 2020

2020 SEPT 28 LISTE DE CAZARE REDISTRIBUIRI AC PT 29 si 30 SEPT de afisat.pdf (133.4 KiB)

Lista cererilor de cazare nerezolvate pana in 26 sept 2020

2020 SEPT 24 LISTA DE REZERVE CAZARE AUTOMATICA SI CALCULATOARE.pdf (509.3 KiB)

Liste de cazare camere 2 paturi 25 septembrie 2020

2020 SEPT 23 LISTE DE CAZARE AC LA 2 PATURI camin 7 si camin 4.pdf (422.9 KiB)

Cazare anii mari precizari

Stimati studenti,

Ultimele medii pentru cazarea anilor mari pe specializari la integralisti  sunt 

- AN II CTI  media  7,80

- AN III CTI  media  8,33

- AN III AIAI media 7,96

- AN IV AIA media 8,38

 

 

Liste de cazare anii mari zilele de 25-26 SEPTEMBRIE 2020

2020 SEPT 23 LISTA DE CAZARE AC anii mari SITE.pdf (533.0 KiB)

Lista de cazare anul I pe zile si intervale orare

Stimati studenti admisi AN 1 la Facultatea de Automatica si Calculatoare,

 

Atasat aveti LISTA DE CAZARE ANUL 1  - zilele de  23-24-25 SEPTEMBRIE 2020

 

Cazarea va fi pe STR OBSERVATORULUI NR 34 CLUJ NAPOCA - CAMIN 7.

 

S-a creat pentru dv un grup de facebook din partea Comitetului de camin 7.

 

Verificati periodic grupul de facebook pentru actualizari referitoare la cazare
 
Cazari C7 Observator 2020
 

https://www.facebook.com/groups/1652751538225547

 

 

Lista de cazare admisi an 1 pe zile si intervale orare Facultatea de Automatica si Calculatoare

2020 LISTA DE CAZARE ANUL I FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE PT SITE PE ZILE.pdf (481.8 KiB)

Lista preliminara cazare admisi an 1 Facultatea de Automatica si Calculatoare - 21 sept 2020

Stimati admisi an 1,

Lista este preliminara.

Va rugam sa asteptati listele finale din cursurl zilei de azi 22 sept 2020.

 

Va rugam sa intelegeti si sa respectati normele sanitare de cazare a unui numar limitat de studenti pe zi!

Lista preliminara cazare admisi an 1 Facultatea de Automatica si Caclulatoare

2020 sept 21 ora 16 30 Lista preliminara de cazare admisi an 1 Facultatea de Automatica si Calculatoate.pdf (259.3 KiB)

Lista cererilor de cazare studenti anii mari Semestrul I - Facultatea de Automatica si Calculatoare

2020 sept 21 ora 18 Lista cererilor de cazare anii mari Sem I Facultatea de Automatica si Calculatoare.pdf (291.9 KiB)

In atentia studentilor care vor beneficia de cazare in anul universitar 2020-2021

Stimati studenti,

Pentru studentii de ani mari,  aplicatia SINU de solicitare de cazare SE INCHIE in 20 SEPTEMBRIE ORA 20.00.

 

Data de afisare a Listelor de cazare este 22 SEPTEMBRIE 2020 SEARA.

 

Prima ZI DE CAZARE conform REGULAMENTULUI DE CAZARE IN CAMINELE UT-CN este data de 23 septembrie 2020           ( anul I licenta).

 

Detalii cu privire la CANDENDARUL DE CAZARE se vor preciza ulterior ( vezi art 16 pag 6 Regulamentul de cazare).

 

Conform Deciziei BCF din 15 septembrie 2020 - luata cu consultarea reprezentantilor  studentilor - vor beneficia de cazare studentii care vor avea ore ONSITE si anume:

 

- anul I AUTOMATICA SI INFORMATICA APLICATA

- anii III  si IV AUTOMATICA SI INFORMATICA APLICATA

- anul I CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

- anii II si  III I CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI.

 

Pentru respectarea normelor sanitare se vor caza pe ani de studii si specializari.

 

Cu privire la actele cu care va veti prezenta la cazare - se regasesc in REGULAMENTUL DE CAZARE IN CAMINELE UT-CN incarcat pe site deja (art 22 pct b pag 7) .

 

NOTA: Daca nu detineti avizul epidemiologic, veti primi la CAZARE o DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE ca nu veniti din ZONE ROSII!!

 

 

CAZARE IN CAMIN PE CRITERII SOCIALE 2020-2021

CAZARE IN CAMIN PE CRITERII SOCIALE AN UNIVERSITAR 2020-2021

 

Repartizarea locurilor de cazare pe criterii sociale se va face în ordinea de prioritate indicată de Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti ale Universității Tehnice din Cluj Napoca.

 

Conform art.8 din regulament pot beneficia de cazare pe criterii sociale următoarele categorii de studenţi:

- studenți orfani de ambii părinți și cei proveniți din case de copii sau din plasament familial; - studenți orfani de un părinte, al căror venit net pe membru de familie este inferior venitului minim pe economie (1346 lei);

 

- studenţii cu probleme medicale (boli prevăzute de H.G. 558/1998, anexa II, art.8, lit. c), care au realizat în anul universitar anterior minim 40 (patruzeci) de credite ECTS;

 

- studenții proveniți din familii cu posibilităţi materiale scăzute (familii cu venit net pe membru de familie inferior venitului minim net pe economie - 1346 lei).

 

 Cererile pentru repartizarea de locuri de cazare pe criterii sociale, însoţite de documentele doveditoare (aceleași ca și în cazul burselor sociale), se trimit prin email la

simona.martis@staff.utcluj.ro  

 în perioada 17.09- 20.09.2020 ora 12:00.

 Fiecare student va pregati documentele in format pdf si le va trimite prin email scan, semnate de student. 

 

 NOTA: Se iau in considerare doar dosarele complete, semnate, depuse in termen.

 

ACTE NECESARE LUĂRII ÎN CONSIDERARE A DOSARULUI

I.  Studenți orfani de ambii părinți

 1.Cerere completată (formular tip - anexat).

 2. Copie a buletinului/ cărţii de identitate.

 3. Copii ale certificatelor de deces ale părinţilor.

 

 II. Studenți proveniţi din plasament familial

  1. Cerere completată (formular tip - anexat).

 2. Copie a buletinului/cărţii de identitate.

 3. Documente justificative privind situaţia în care se află:

  a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;

 b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial. III.

 

Studenți (inclusiv orfani de un părinte) proveniți din familii cu posibilităţi materiale scăzute (familii cu venit net pe membru de familie inferior venitului minim pe economie)

  1. Cerere completată (formular tip - anexat).

 2. Copie a buletinului/ cărţii de identitate a studentului și copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor.

 3. Declaraţia notarială a studentului privind veniturile realizate în lunile mai, iunie, iulie 2020.

4. Adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe lunile mai, iunie, iulie 2020, realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinţi, soţ, soţie, fraţi, studentul(a), dacă lucrează).

5. Talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesionale sau a alocaţiei de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru lunile mai, iunie, iulie 2020, dacă este cazul.

6. Taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor sociale de stat şi alte indemnizaţii sau sporuri pentru lunile mai, iunie, iulie 2020, dacă este cazul.

 7. Declaraţia notarială pentru fiecare membru major al familiei privind veniturile realizate în lunile mai, iunie, iulie 2020.

 8. Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din surse proprii, sau din prestarea unor activităţi autorizate, în condiţiile prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea prezentării acestora. 9. Procesul verbal de impunere şi/ sau Declaraţia de impunere privind impozitul agricol, conform Legii nr. 34/1994 pentru anul curent, dacă este cazul.

10. Copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor preșcolari aflaţi în întreţinerea părinţilor.

11. Adeverinţă de şcolarizare în original a fratelui/ sorei, dacă este cazul.

12. Declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii.

13. Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite de copiii minori cu probleme medicale

 14. Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte și adeverințe /cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia în lunile mai, iunie, iulie 2020.

15. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi și adeverinţe/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student şi fraţii acestuia în lunile mai, iunie, iulie 2020.

 

IV. Studenţi cu probleme medicale

 1. Cerere completată (formular tip - anexat).

2. Copie a buletinului/ cărţii de identitate;

3. Certificat medical eliberat de un medic specialist cu viza mediculului de familie. În certificatul medical se va menţiona în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli incluse în H.G. 558/1998.

 

Cereri de cazare admisi an 1 licenta -Sesiunea iulie 2020

2020 ADMISI AN 1 IULIE 2020 AUTOMATICA SI CALCULATOARE CU CERERI DE CAZARE.pdf (379.7 KiB)

Solicitare cazare admisi an I care nu solicitat la inscriere

Stimați studenti ai Facultatii de Automatica si Calculatoare,

Solicitarile de cazare doar pentru admisi an I care nu au bifat la ADMITERE se vor trimite   pe urmatorul email ( scan cererea semnata ): 

simona.martis@staff.utcluj.ro

Toti studentii admisi care au solicitat pe Fisa de inscriere camin este deja cererea preluata in sistem.

 

 

Persoana de contact cazare AC

Stimați studenți,

Persoana de contact pentru probleme de cazare la Facultatea de Automatică și Calculatoare:

Dr.ec. Simona Sabo Martiș

simona.martis@staff.utcluj.ro

0264/401426

Sala 45 Secterariat Facultate de Automatică și Calculatoare

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter
" "