Bine ati venit la Facultatea de Automatica si Calculatoare - UTCN

Contact

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Str. G. Baritiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, Romania

Decanat - Sala 48, Telefon: +40-(0)264-401219
Secretariat decanat - Sala 48, Telefon: +40-(0)264-401218
Secretariat studenti - Sala 45, Telefon(vezi contactele de mai jos)

Liste preliminare CAZARE ADMISI LICENTA AN 1 AC 2018-2019

Stimați studenți,

Lista preliminară de cazare a candidațilro admiși în anul 1 licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare - o regăsiți atașată mai jos.

Cazarea se va realiza MARTI 25 SEPTEMBRIE 2018 în CAMIN 4 și CAMIN 7 - STR OBSERVATORULUI NR 34 - CARTIER ZORILOR - CLUJ !

Listele finale pe toți anii - licență și master - atât admiși, cât și studenți ani mari, se vor afișa după aprobarea conducerii, luni 24 SEPTEMBRIE 2018, în cursul dimineții.

 

 

Persoana de contact cazare AC

Stimați studenți,

Persoana de contact pentru probleme de cazare la Facultatea de Automatică și Calculatoare:

Dr.ec. Simona Sabo Martiș

simona.martis@staff.utcluj.ro

0264/401426

Sala 45 Secterariat Facultate de Automatică și Calculatoare

 

Calendarul cazarilor 2018- 2019 UT CN

2018 2019 CALENDAR CAZARI UT CN.pdf (255.0 KiB)

Neconcordante la liste de cazare versiunea 2

Stimați studenți admiși licență și master,

Neconcordanțele din listele de cazare ( de azi 17.09.2018 versiunea 2) se vor rezolva și se va afișa în cursul zilei de maine 18.09.2018 listele finale cu cererile de cazare.

 

 

Lista cererilor de cazare 2018 AC admisi master an 1

2018 cereri_cazare_AC_admisi_an1master.pdf (147.7 KiB)

Lista cererilor de cazare 2018 admisi an 1 licenta AC

2018 cereri_cazare_AC_admisi_an1licenta.pdf (537.5 KiB)

Lista cererilor de cazare 2018 AC ani 2-4 licenta si 2 master

Stimați studenți de ani mari,

Atașat mai jos regăsiți lista cu cererile de cazare pentru anii 2-4 licență și 2 master.

Cererile se vor rezolva conform principiilor din Regulamentul de cazare în căminele universității.

Orice inadvertențe se rezolvă de către student prin rebifarea în sistemul informatic azi 13.09.2018 până la ora 14,  sau se se transmit pe următorul email:

simona.martis@staff.utcluj.ro

 

 

 

Lista cererilor de cazare 2018 AC ani 2-4 licenta si 2 master

cereri_cazare_2018_studenti AC ani mari.pdf (358.9 KiB)

Hotarare DGA cazare 2018 termene

HOTARARE DGA CAZARI 2018.pdf (143.9 KiB)

Cereri cazare admisi licenta an 1 si master an 1

Stimați candidați admiși la LICENȚĂ/ MASTER în anul 1,

 

Lista cu cei care au solicitat cazare la înscrierea la admitere ( licență/ master ) anul 1, se va publica pe site - în principiu - după sesiunea de toamna restanță la anii mari ( DUPA 10 SEPTEMBRIE ).

 

Vor fi afișați cei ce au solicitat cazare- an 1 - admiși atât la buget, cât și la taxă, licență și master.

 

Conform Regulamentului de cazare în căminele universității   - afișat pe site - beneficiază de cazare - în principiu - doar studenții cu finanțate LA BUGET, în limita locurilor primite pe facultate.

 

Studenții LA TAXĂ pot beneficia de cazare - doar în măsura în care LOCURILE ALOCATE FACULTĂȚII DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE EXCED SOLICITĂRILE de cazare cu finanțare LA BUGET  la toți anii ( 1-4  licență și 1-2 master).

ATENȚIE: Cei care au bifat opțiunea de cazare la admitere și nu apar pe liste, rog să solicite acest lucru (după afișarea listelor inițiale de solicitanți)  pe email:

simona.martis@staff.utcluj.ro

cu urmatoarele detalii în mail

NUME SI PRENUME, ADMIS: CALCULATOARE/ AUTOMATICA/ MASTER...... anul 1 si media.

 

 

 

 

 

 

Cereri cazare anii mari pana 31 AUG 2018 si cazare cu rezultate deosebite

In atentia studentilor de ani mari licenta si an 2 master

Stimați studenți ani 2-4 licență și an 2 master,

TERMEN 31 AUGUST 2018  - pentru solicitare ONLINE CAZARE, cât și pentru solicitare de cazare pe cazuri speciale:  CĂSĂTORIȚI, DOCTORANZI, ANGAJAȚI TINERI UTCN, CAZURI SOCIALE, CAMERE DE 2 PATURI.

Pentru anul universitar 2018-2019 - studenții care vor intra în anii 2-3-4 licență și anul 2 master - sunt rugați să urmărească permanent anunțurile de pe site.

Se va publica:

-  perioada  în care trebuie să optați  on-line în sistemul informatic, pentru cazare în căminele univesității,

- perioada de depunere a cererilor speciale de cazare pe criterii de venit mic ( mai mic decât 1162 lei net pe membru de familie)  sau alte criterii speciale din regulament ( doctoranzi, angajați tineri, activitate deosebită, medicale).

Vă rugăm să vă incadrați în termen și să veniți cu toate formularele și actele anexă - potrivit fiecărui caz în parte. .

 

Mai jos găsiți modele pentru cereri de cazare pe caz social (venit mic/ medicale etc), sau pentru alte categorii ( studenți căsătoriți, doctoranzi, angajați tineri, rezultate deosebite).

Vă rog să veniți cu cererile listate, completate și actele necesare în anexă, la Secretariat - Sala 45 - dna Ec. Simona Sabo Martiș - în perioada 23-27 IULIE 2018 sau 27-31 AUGUST 2018.

 

Actele doveditoare pentru cazare pe caz social - potrivit actelor necesare la bursă socială - anexele de mai jos

1. cerere cazare pe caz social - atașată2
copie a buletinului/ cărţii de identitate;

 

3. copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;

 

4. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;

 

5. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

 

6. declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;

 

7. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;

 

8. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz: a. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare; b. adeverinţă de şomaj; c. adeverinţă de venit net, etc.;

 

9. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru major al familiei în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, din care să reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate;

 

10. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;

 

11. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;

 

12. documente jutificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei

 

13. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri

 

 

 

 

 

Modele cerere cazare caz social an universitar 2018 - 2019

Precizări cazare 2017

Stimați studenți,

Pentru a evita aglomerația din perioada cazărilor, Comitetul de cazare Cămin 7, împreună cu decanatul facultății vă precizează faptul că: 

1.Ordinea de cazare a studenților de pe listele oficiale de cazare se realizează  DESCRESCĂTOR, conform MEDIILOR,

 

2.Se pot caza aproximativ 50 studenti/ 1 ORĂ ( câte 10 pe fiecare an de studiu),

 

3. Pentru solicitările de cazare în același cămin, studenții respectivi vor fi prezenți împreună cu cel cu media cea mai mare,

 

4. Vă rugăm să estimați conform listelor ora aproximativă de cazare și să aveți în vedere pauza de masă 12.00-13.00

 

Imediat ce avem numărul de locuri de cazare și căminele, vom finaliza listele și le vom afișa pe site.

Lista cererilor pentru cazare actualizata 14 sept 2017

https://ac.utcluj.ro/anunturi/lista-cererilor-pentru-cazare-352.html

Etape cazare 2017-2018

Principalele etape de cazare sunt:

- 11-15 septembrie 2017 - afișarea listelor nominale cu cei care au solicitat cămin, pe categorii: admiși an 1 licență, admiși an 1 master, studenți ani mari;

- 18-22 septembrie 2017 - afișarea calendarului de cazare (efectivă) pe universitate;

- 21-26 septembrie 2017 - afișarea repartizărilor pe cămine (camerele se stabilesc în momentul cazării, la fața locului).

Rugăm consultarea zilnică a site-ului facultății (ac.utcluj.ro).

Cazare 2017-2018 ani mari - important

Stimati studenți,

Pentru cazare în  anul universitar 2017-2018, la anii mari 2-4 licență și 2 master, activarea online a posibilității

 

de solicitare a cazării se face începând cu 10 IULIE 2017. Rog studierea Deciziei DGA referitoare la cazare.

 

 

Solicitarea online - obligatorie la anii mari - se poate face în perioada 10 IULIE 2017- 31 AUGUST 2017.

 

Solicitarea de cazare pe caz special - conform regulamentului de cazare al universității - se realizează  

 

la secretariatul facultății Sala 45 - dna Sabo Martiș Simona, tel 0264-401426, email: simona.martis@staff.utcluj.ro


( cu excepția 31 iulie - 25 august 2017) 

 

 

31 AUGUST 2017 este termenul limită de cereri de cazare pentru:

-studenți căsătoriți,

-doctoranzi,

-angajați sub 35 de ani,

-cereri de cazare în camere cu 2 paturi,

- cereri de cazare pentru cazuri sociale: orfani de ambii părinți, cazuri de boală ( ultimii: cu adeverință vizată de policlinica studențească). 

 

Listați de pe site modelul pentru cerere de cazare -  cazuri speciale ( fiecare unde se încadrează).

 

Cererea de cazare pe caz social se listează și se depune cu  actele doveditoare.

Venitul este mai mic de 1065 lei net, aferent lunilor:

-MAI-IUNIE-IULIE 2017, dacă cererea cu acte doveditoare se depun până în 31 AUGUST 2017 sau

- IUNIE-IULIE-AUGUST 2017, dacă cererea cu acte doveditoare  se depun până în 15 SEPTEMBRIE 2017 - inclusiv.

 

 

Solicitarea de cazare la admitere licență și master - se realizează deodată cu fișa de înscriere ( nu este necesară bifarea online ).

 

 

 

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter