Sedinte Consiliul facultatii

Data sedinta

Ordinea de zi 

 

 

5.04.2024

Ordinea de zi:

1.Avizare Decizie organizare sesiune exceptionala

2.Avizare corecturi erori materiale in Statele de functii - Departamenrt de Matematica

20.03.2023

Ordinea de zi:

1.Raportul Decanului pentru 2020-2024

2.Avizarea rezultatelor alegerilor la Departamentele AC

3.Avizarea Calendarului de admitere master 2024-2025

4.Avizarea Calendarului de finalizare a studiilor 2023-2024

5.Diverse

22.02.2024

Ordinea de zi:

1.Avizare Planuri d einvatamant 2024-2025

2.Avizare Raport Decan 202

3.Avizare ROF actualizat

4.Avizare posturi de scos la concurs in semestrul II 2023-2024

5. Avizare Lista suplimentara specialisti

19.02.2024

Ordinea de zi:

1. Avizare transferuri studenti semestrul 2

6.02.2024

Ordinea de zi:

1.Rezultate concursuri pe posturi scoase la concurs in semestrul i 2023-2024

2. Lista studentilor alesi ca reprezentant CF

3.Avizare contractare - facultativ Voluntariat

4.12.2023

Ordinea de zi:

1.Comisiile de concurs pentru posturile scoase la concurs semestrul 1 2023-2024

2.Documente refertoare la acreditarea 2024-2025

3.Plan operational 2023-2024

4.Comisii de acordare burse de performanta stiintifica si contestatii

5.Acordarea titlului DHC prof dr ing Radu GROSSU de la Univ Tehnica din Viena

 

1.11.2023

Ordinea de zi:

1. Avizarea rezultatelor cu privire la concursurile pentru gradatiile de merit 2023-2024

23.10.2023

Ordinea de zi:

1. Avizarea posturilor de scos la concurs in semestrul 1 2023-2024

20.09.2023

Ordinea de zi:

1. Avizarea Formatiilor de studii

2.Avizarea Fiselor disciplinelor 2023-2024

3.Avizarea Listei cadrelor didactice titulare care tin plata cu ora 2023-2024

4.Avizarea Listei cadrelor didactice asociate care tin plata cu ora 2023-2024

5.Avizarea Solicitarii derogare tinere ore curs cadre didactice titulare si asociate

6.Avizare Specialisti care tin plata cu ora 2023-2024

7.Avizare Lista Consilierilor de studii 2023-2024

8.Avizare Prelungire asistenti perioada determinata

9.Avizare Comisia de acordare a burselor pe facultate

10.Decizie de a nu organiza sesiune de finalizare studii in febriarie 2024

11.Diverse

13.09.2023

Ordinea de zi:

1.Avizarea transferurilor 2023-2024

5.09.2023

Ordinea de zi:

1.Votul unui cadru didactic si a unui student, din propunerile departamentelor si a studentilor pentru membrii in Biroul Electoral Sectia de Votare nr 1

2.Avizarea solicitarii pentru evaluarea spatiilor pentru profilul electric.

21.06.2023

Ordinea de zi:

Avizarea modificarilor in comisiile d efinalizare a studiilor la Dep. de Automatica.

13.06.2023

Ordinea de zi::

1.Avizarea rezultatelor concursurilor pe posturi

2.Avizarea masurilor specifice pentrus tatele de functii 2023-2024

3.Votul membrlor proprii d ecatre departamente si studenti pentru Comisia Electorala UTCN

06.06.2023

Ordinea de zi:

Avizarea alocarii locurilor de admitere in anul universitare 2023-2024

31.05.2023

Ordinea de zi:

1. Avizarea solicitarilor de prelungire si mentinere a calitatii de titular pentru anul universitar 2023-2024

11.05.2023

Ordinea de zi:

1.Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile scoase la concurs

2. Avizarea modificarii Planurilor de invatamant 2023-2024

23.03.2023

Ordinea de zi:

1. Avizare Decizia 6

15.03.2023

Ordinea de zi:

1. Avizare raport decan 2022

2.Avizare comisii finalizare studii 2022-2023

3.Avizare Planuri de invatamant 2023-2024

4.Avizare sesiune exceptionala conform HCA 36/10.03.2023

5.Avizare calendare admitere master

6. Diverse situatii create si plangere OSUT.

8.03.2023

Ordinea de zi:

1. Avizarea posturilros coase la concursin semestrul II al anului universitar 2022-2023

8.02.2023

Ordinea de zi:

1. Avizarea rapoartelor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

2. Avizarea Comisiilor de coordonare a programelor de studiu Calculatoare in limba engleza si romana

3. Avizarea Comisiilor de coordonare a programelor de studiu Ingineria Sistemelor

4.Avizarea listelor suplimentare de specialisti care pot sa tina ore la plata cu ora in semestrul 2

5.Avizarea componentei Comisiilor Consiliului Facultatii actualizate

6. Avizarea calendarului sesiunii de finalizare a studiilor de licenta (iulie 2023)

7.Avizarea solicitarii de prelungire a sesiunii de finalizare a studiilor de master (iulie 2023)

8.Avizarea Deciziei de unificare a fiselor disciplinelor la aceeasi disciplina

27.01.2023

Ordinea de zi:

1. Avizarea Comisiei de echivalare a creditelor pentru mobilitate, pentru studentii care provin din institutii de invatamant superior din Ucraina

12.01.2023

Ordinea de zi:

1. Avizarea Deciziei nr 14 referitoarew la sesiunea de finalizare a studiilor februarie 2023

8.01.2023

Ordinea de zi:

1. Avizarea solicitarilor de modificare a Statelor de functii provenite d ela departamente.

08.12.2022

Ordinea de zi:

1.Avizarea Comisiilor de concurs pentru psoturile scoase la concurs in semestrul I anul universitar 2022-2023

2. Avizarea Planului operational 2022-2023

3. Avizarea documentelor cu privire la admiterea in anul universitar 2023-2024

4. Avizarea nominalizarii responsabilului cu asigurarea calitatii.

15.11.2022

Ordinea de zi:

1. Avizarea masterelor in limba engleza Sisteme Cuber-Fizice si Data Science

2. Avizarea Listei studentilor inscrisi la Voluntariat

19.10.2022

Ordinea de zi:

1. Avizare rezultate concursuri pentru gradatie de merit acordate incepand cu 2022-2023

2. Avizarea posturilor de scos la concurs in Semestrul 1 al anului universitar 2022-2023

3.Avizarea propunerii de membru in Comisia de etica

4.Avizarea propunerii de responsabil Erasmus pe facultate

5. Avizarea propunerii pentru coordonator intocmire dosar ARACIS Calculatoare

6.Avizarea propunerii pentru coordonator program master IS

20.09.2022

Ordinea de zi:

1. Masuri specifice pentru AC pentru statele de functii, formatii de studiu 2022-2023.

2.Fisele disciplinelor 2022-2023

3.Lista cadrelor didactice titulare care tin ore in regim plata cu ora.

4.LIsta cadrelor didactice asociate care tin ore in regim plata cu ora.

5.Solicitare derogare pentru sustinere ore curs 2022-2023

6.Liste specialistilor care pot tine ore in regim plata cu ora la AC si vor fi platiti la tarif de SL

7.Lista Consilierilor de studii 2022-2023

8.Lista prelungirii asistentilor perioada determinata

14.07.2022

Ordinea de zi:

1. Avizare rezultate concursuri pe posturi si a masurilor specifice pentru statele de functii 2022-2023

6.06.2022

Ordinea de zi:

1. Avizare repartizare locuri admitere 2022-2023

2.06.2022

Ordinea de zi:

1.Avizare asupra mentinerii prelungirii calitatii de titular in 2022-2023.

 

11.05.2022

Ordinea de zi:

1.Avizarea comisiilor de concurs si contestatii pentru posturile scoase la concurs in semestrul 2 an universitar 2021-2022

2.Avizarea cvomisiei de analiza a dosarelor pentru posturile scoase la concurs in semestrul 2 an universitar 2021-2022

16.03.2022

Ordinea de zi:

1.Avizarea Planurile de invatamant 2022-2023

2.Raportul decanului 2021

3.Diverse: sesiune exceptionala, etc.

04.03.2022

Ordinea de zi:

1.Avizarea comisiilor de finalizare a studiilor de licenta si master aferente 2021-2022.

2.Avizarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice pe durata determinata si nedeterminata in Semestul 2 / 2021-2022

16.02.2022

Ordinea de zi:

1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru posturile scoase cu ocupare din Semestrul 2/2021-2022

2. Avizarea listei suplimentare de specialisti care pot sa tina ore in Semestrul 2/2021-2022

3.Avizare sesiune speciala medicala

4.Avizare propunere acordare DHC Daniella Rus si Yervant Zoran

09.12.2021

Ordinea de zi:

1.Avizare comisii de concurs pentru posturile scoase la concurs cu ocupare din Semestru 2 , an universitar  2021-2022

2.Avizarea documentelor relativ la admitere 2022-2023 ( comisii, criterii, regulament).

3.Avizarea solicitarilor de aprobare a noii metodologii de concurs.

24.11.2021

Ordinea de zi:

1.Avizarea studentilor noi alesi in CF pentru 2021-2022

2.Avizarea cererilor de voluntariat pentru 2021-2022

3.Avizarea Planului operational AC pentru 2021-2022.

4. Diverse

20.10.2021

Ordinea de zi:

1.Avizarea rezultatelor concursurilor pentru gradatii de merit pe perioada 2021-2026

14.10.2021

Ordinea de zi:

1.Avizarea rapoartelor de evaluare a cadrelor didactice pentru 2020-2021

11.10.2021

Ordinea de zi:

1.Avizarea posturilor de scoatere pentru concurs la toare departamentele.

20.09.2021

Ordinea de zi:

1. Avizarea formatiior de studiu, a masurilor specifice ale facultatii si a statelor de functii pentru 2021-2022.

2. Aprobarea Fiselor de disciplina pentru 2021-2022.

3. Lista cadrelor didactice titulare care tin ore in regim de plata cu ora

4.Lista cadrelor didactice asociate care vor sustine  ore in regim de plata cu ora in 2021-2022

5. Solicitare derogare pentru sustinerea ore de curs in anul universitar 2021-2022 pentru cadre didactice titulare si asociate de la Facultatea de Automatica si Calculatoare

6. Lista de specialisti care pot tine ore in regim de plata cu ora la  Facultatea de Automatica si Calculatoare

si pot fi platiti la tarif de Sef de lucrari

7. Lista Consilierilor de studii 2021-2022.

8.Comisia de burse 2021-2022

9.Diverse

19.07.2021

Ordinea de zi:

1.Avizarea rezultatelor concursurilor pe posturi la cele 3 departamente

01.07.2021

Ordinea de zi:

1. Avizarea metodologiei de sustinere a examenelor finale de licenta si dizertatie de la

automatica si calculatoare

04.06.2021

Ordinea de zi:

1.Avizare prelungiri calitati de titulari pentru 4 profesori.

 

21.05.2021

Ordinea de zi:

1. Avizare Raport anual 2020

2. Avizare Regulament de Organizare si Functionare AC

3.Avizare comisii de concurs pentru posturile scoase la concurs

4. Avizare solicitare de sustinere online a examenelor de finalizare a studiilor ( licenta si master)

5. Avizare repartizare locuri la admitere licenta si master.

12.03.2021

Ordinea de zi:

1. Avizarea noului membru in Comisia de burse - 1 student

9.03.2021

Ordinea de zi:

1.Avizarea posturilor scoase la concurs

2. Avizarea solicitarii de modificare a formei de examinare la 2 discipline

3. Avizarea Metodologiei de admitere la Master 

22.02.2021

Ordinea de zi:

1. Avizarea comisiilor de finalizare a studiilor

2. Avizare extinderii perioadei de sustinere a examenelor de finalizare a studiilor

3. Avizarea " Solicitarii Comisiei de analiza privind investigarea abaterilor disciplinare pentru sesiunea

de restante si mariri'.

4.02.2021

Ordinea de zi:

1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru posturile scoase la concurs

2. Avizarea suplimentarii listei de specialitati care vor avea Plata cu ora in Semestrul 2.

2.12.2020

Ordinea de zi:

1. Avizare studenti consilieri noi alesi 

2. Aprobarea urmatoarelor elemente pentru admitere licenta/master:

a) Comisie de admitere licenta

b) Comisie de admitere master

c) Comisie de echivalare a diplomelor

d) Comisie de certificare a conformitatii cu originalul

e) Comisia de contestatii la licenta

f) Comisia de contestatii la master

g) Criterii de admitere fara concurs ( olimpici)

h) Modalitate admitere licenta

i) Modalitate admitere master

j) Numar locuri propuse ( buget/taxa) pe domenii licenta

k) Numar locuri propuse ( buget/taxa) pe domenii master

3. Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile scoase la concurs

4. Probleme orgfanizatorice

11.11.2020

Ordinea de zi:

1. Avizarea rezultatelor pentru gradatii de merit 2020-2025

2. Avizare candidaturi pentru functia de Director la extensia Satu Mare.

3. Aprobarea strategiei si a planului strategic pentru 2020-2024.

4. Aprobarea Planului operational 2020-2021.

5. Aprobarea Comisiilor Consiliului Facultatii pentru 2020-2024.

 

13.10.2020

Ordinea de zi:

1. Lista posturilor de scos la concurs cu ocupare din Semestrul 2 al anului universitar 2020-2021

2. Comisie de burse

25.09.2020

Ordinea de zi:

1. Desemnare prodecani

2. Diverse

22.09.2020

Ordinea de zi:

1. Lista cadrelor didactice care tin plata cu ora in 2020-2021

2.Lista derogarilor pentru a sustine cursuri 

3. Lista cadrelor didactice asociate care pot fi platite cu tarif S1

4.Lista indrumatorilor de an

5. Lista cadrelor didactice care tin plata cu ora 

21.09.2020

Ordinea de zi:

1.Avizare state de functii Departamente

2. Avizare formatii de studii

3. Avizare Fisele disciplinelor

4.Avizare candidaturi decan

11.09.2020

Ordinea de zi:

1.Avizare rezultate concursuri pe posturi

2. Avizare prelungire activitate asistenti perioada determinata

3.Avizarea masurilor specifice pentru elaborarea Statelor de functii pe anul 2020-2021

4.Diverse

1.07.2020

Ordinea de zi:

1. Avizare metodologii finalizare studii pentru procesele online.

28.05.2020

Ordinea de zi:

1. Aprobare Planuri de invatamant 2020-2021

2. Aprobarea mentinerii calitatii de titular pentru 2 profesori universitari

3. Prelungirea calitatii de titular pentru 1 profesor universitar

4. Aprobarea Cifrelor de admitere la licenta si master oentru 2020-2021

5. Aprobarea Comisiilor de admitere la licenta pe facultate

6. Probleme organizatorice.

30.04.2020

Ordinea de zi:

1. Avizarea Comisiilor de concurs pentru posturile scoase la concurs

2. Avizarea Metodologiei de admitere la master

3. Avizarea Criteriilor de admitere la licenta

23.03.2020

Ordinea de zi:

1. Avizarea Raportului decanului pe anul 2019

2. Avizarea Raportului decanului pe 2016-2020

3. Avizarea Planurilor de invatamant - Automatica

4.Avizarea Planurilor de invatamant - Calculatoare

06.03.2020

Ordinea de zi:

1. Avizarea posturilor propuse pentru scoatere la concurs

2. Avizarea Comisiilor de finalizare a studiilor 2019-2020

3. Avizarea Metodologiei si Calendarului de admitere la master 2020-2021

06.02.2020

Ordinea de zi:

1. Avizarea rezultatelor la concursurile pe posturi

27.01.2020

Ordinea de zi:

1. Inlocuire student in Birpul electoral al UTCN

22.01.2020

Ordinea de zi:

1. Avizarea Biroului electoral al Facultatii de Automatica si Calculatoare

2. Avizarea Comisiilor de coordonare a studiilor la Departamentul de Automatica si Departamentul de Calculatoare

3.Avizarea suplimentarii listelor cadrelor didactice asociate ( specialisti) ale Departamentulii de Automatica si Departamentului de Calculatoare

13.12.2019

Ordinea de zi:

1. Desemnate responsabili domenii de master Departamentul de Automatica si Departamentul de Calculatoare 

04.12.2019

Ordinea de zi:

1. Avizarea noilor membri ai CF - studenti

2. Avizarea Planului operational

3. Avizarea comisiilor de admitere

4. Avizarea criteriilor suplimentare de admitere

5. Comisii posturi didactice Semestrul 2 (2019-2020)

6. Diverse

 

08.11.2019

Ordinea de zi:

1. Avizarea concursurilor de gradatie de merit.

17.10.2019

Ordinea de zi:

1. Avizare posturi mici de scos la concurs semestrul 2 an universitar 2019-2020

25.09.2019

Ordinea de zi:

1. Avizare concluzii departamente cu privire la Fisele disciplinelor.

2. Avizare Liste Consilieri de studii.

20.09.2019

Ordinea de zi:

1. Avizare Formatii de studiu si State de functii 2019-2020

2. Avizare Liste cadre didactice asociate

3. Avizare Liste asistenti

19.09.2019

Ordinea de zi:

1. Avizarea raportului concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice perioada nedeterminata

- asistent 123,

- asistent 124,

- asistent 128.

10.09.2019

Ordinea de zi:

1. Masuri specifice referitoare la Statele de functii 2019-2020

06.09.2019

Ordinea de zi:

1. Avizare prelungire posturi asistent ( perioada determinata)

2. Numire Responsabil ECTS

3. Numire responsabil calitate

12.07.2019

Ordinea de zi:

1. Avizare rezultate concursuri pe posturi din 4-5 Iulie

2. Avizare repartizare locuri la master pe specializari 

3. Avizare sanctiune cadru didactic

 

09.07.2019

Ordinea de zi:

Avizare posturi pe perioada determinata

04.06.2019

Ordinea de zi:

1. Avizare cereri prelungire calitate de titular

2. Alocare locuri admitere 2019-2020

16.05.2019

Ordinea de zi:

Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile scoase la concurs.

07.05.2019

 

Ordinea de zi:

 

1. Avizarea membrilor in BE al sectiei de votare

 

2. Diverse

 

20.03.2019

Ordinea de zi:

1. Avizarea Raportului decanului 2018

2. Avizarea posturilor scoase la concurs

3. Avizarea Planurilor de invatamant

4. Diverse

11.12.2018

Marti, 11.12.2018, ora 11.50 in sala S4.1 ședință Consiliului Facultății de Automatică și Calculatoare.

Ordinea de zi este urnătoarea:

 - Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile scoase la concurs,
 - Avizarea noilor membri ai Consiliului Facultatii ( în urma alegerilor reprezentanților studenților )
 - Diverse.

Rog ca noii reprezentanți ai studenților să fie prezenți la sedință.

08.11.2018

e-Sedința Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare - 8.11.2018 ora 14.00:

Prin prezenta sunteti invitati sa va exprimati votul cu privire la avizarea concursului pentru

Gradatie de merit acordate incepand cu anul univ. 2018-2019, pentru ziua de 7.11.2018 și până la ora 14.00 ziua de  8.11.2018.

17.10.2018


Sedința Consiliului Facultății de Automatică și Calculatoare - Miercuri, 17.10, ora 12.00 - sala S4.1.

Ordinea de zi este următoarea:

- Aprobarea listei de candidați pentru funcția de prodecan,
- Avizarea posturilor pentru scoatere la concurs,
- Avizarea Planului Operațional (urmează să fie trimis spre consultare),
- Avizarea noilor membri ai Consiliului Facultății (în urma pensionărilor dl. prof. Mitrea și dl.prof.Pop),
- Diverse.

21.09.2018


Sedință Consiliul Facultății vinerii, 21.09, ora 10.00 în sala D21.

Ordinea de zi:
- Avizarea formatiilor de studiu si a statelor de functii pentru anul universitar 2018-2019
- Avizarea listelor de cadre asociate si titulare care vor sustine ore la plata cu ora in anul universitar 2018-2019
- Avizarea listelor de asistenti care vor sustine ore de curs
- Avizarea prelungirilor pentru asistenti pe perioada determinata
- Diverse

05.09.2018

 Miercuri, 5.09, ora 10.00 in sala E15 la sedinta  Consiliului Facultatii de AC cu urmatoarea 

ordine de zi:
      - Aprobarea criteriilor specifice privind intocmirea Statelor de functii 2018-2019 (in conditiile unui sold negativ pe facultate)
      - Diverse.

31.05.2018

e-Sedință Consiliu Facultate AC

1.Avizare menținere + prelungire+menținere titulari - Vot electronic termen joi 31.05.2018, ora 14.

2. Solicitarea  aplicării Art. 13 din "Metodologia de aprobare a solicitării de menţinere a calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare și de reîncadrare în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat" - în cazurile punctuale menționate - Vot electronic termen joi 31.05.2018, ora 14.

 

12.07.2018

e-Ședință Consiliul  Facultății: Avizare comisii de concurs posturi

Diverse

Vot electronic pentru componența Comisiilor de concurs pentru posturile scoase la concurs în Semestrul I an universitar 2018-2019 -  termen limită 9.05.2018 ora 18.00.  

17.04.2018

Convocator CF pentru 17.04.2018, ora 9.50, Sala S4.1.

Ordinea de zi:

1. Aprobare Planuri de învățământ 2018-2019

2. Diverse.

14.03.2018

Convocator CF pentru 14.03.2018, ora 12.30, Sala E15.

Ordinea de zi:

1. Avizarea Raportului de activitate pe anul 2017 a decanului. 

2. Avizarea posturilor pentru scoatere la concurs.
3.  Diverse.

12.02.2018

Convocator CF pentru 12.02.2018, ora 10.00, Sala D21.

Ordinea de zi:

1. Avizarea rezultatelor concursurilor pe posturi.

2. Avizarea comisiilor de finalizare a studiilor.

3. Avizarea cererii de modificare a ”Metodologiei de aprobare a solicitărilor de menținere a calității de titular în învătământ și/sau cercetare”

4. Diverse ( Avizare studenți noi în CF, actualizare Regulament de organizare și funcționare a CF etc) 

05.12.2017

Convocator CF pentru 5.12.2017, ora 11.30, Sala H11.

Ordinea de zi:

1. Decizie Comisie de admitere licență.

2. Avizare comisii pentru posturi didactice scoase la concurs.

3. Diverse.

08.11.2017

Convocator CF pentru 8.11.2017, ora 13, Sala 356.

Ordinea de zi:

1. Avizare concursuri gradație de merit.

2. Avizare plan operațional.

3. Avizare Regulament finalizare studii Automatică.

4. Avizare Comisii de monitorizare a programelor de studii.

5. Avizare Condiții de admitere în 2018-2019.

6. Inițiere proceduri pentru asigurarea suportului tehnic de condiționare a disciplinelor din Planul de invățământ al promoției 2018-2022.

7. Diverse.

20.09.2017

1. Avizare State de funcții.

2. Avizare Liste cadre didactice asociate pentru anul universitar 2017-2018.

3. Avizare procedură de cazare.

4. Diverse.

14.07.2017

1. Avizare concursuri posturi 

2. Avizare listă admitere master

3. Diverse.

07.06.2017

1. Avizare Planuri de învățământ noi

2. Analiză și aprobare structură nouă an universitar.

3. Prezentare și avizare raport de evaluare a activității didactice de către studenți (EADS) pentru semestrul 1 an 2016-2017.

4. Diverse.

 

15.02.2017

1. Avizare rezultate concursuri posturi

2. Avizare calendar finalizare studii si admitere master

3. Avizare lista actualizata cadre didactice asociate

4. Diverse

7.11.2016

1.Avizare gradații de merit personal didactic.

2.Avizare organigrama, plan strategic și plan operațional.

3.Avizare aspecte admitere ( condiții admitere fără concurs, comisii admitere licență și master, regulament admitere, număr de locuri la admitere).

4.Diverse. 

20.10.2016

1.Avizare posturi scoase la concurs.

2.Diverse.