Oferta educationala

Oferta educațională a Facultății de Automatică și Calculatoare cuprinde:

 

Ciclul I – licență (4 ani):

 

Programe de licență în domeniul Calculatoare si Tehnologia Informației:

   • Calculatoare
   • Calculatoare (în limba engleză)
   • Tehnologia Informației

 

Programe de licență în domeniul Ingineria Sistemelor:

   • Automatică și Informatică Aplicată
   • Automatică și Informatică Aplicată (în limba engleză)
   • Automatică și Informatică Aplicată (la Satu-Mare)

 

Ciclul II – master (2 ani):

 

Programele de masterat în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației

   • Rețele de comunicații și sisteme distribuite (RCSD) 
   • Inteligență și viziune artificială (IVA)
   • Inginerie software (IS)
   • Tehnologia informației în economie (TIE) 
   • Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul (SISC)
   • Complemente de știința calculatoarelor (CSC) 

 

Programe de masterat în domeniul Ingineria Sistemelor:

   • Conducerea avansată a proceselor (CAP) 
   • Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe (IAISC) 
   • Ingineria conducerii avansate a fabricației (ICAF)
   • Informatică aplicată (IA)
   • Cyber-Physical Systems (în limba engleză) (CPS)

 

Ciclul III – doctorat (3 ani):

  • Doctorat în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației (CTI)
  • Doctorat în domeniul Ingineria Sistemelor (IS)