Secretariat

Secretariat decanat 
 
Secretar Șef 
Ing. Luciana Marinela Abrudanu
Telefon:+40-264-401218
Sala 48, Str. G. Barițiu nr. 26-28
 
Secretariat studenți( a se vedea mai jos funcție de ani și specializare
 
Sala 45, Str. G. Barițiu nr. 26-28
Orar: LUNI-VINERI  între orele 9-13
 

Administrator patrimoniu

Ec.dr.Simona Sabo-Martis

simona.martis@staff.utcluj.ro

Sala 43 Str Baritiu nr 28

 

Nume secretară

Repartizare studenți

Date de contact

Petrică-Druhora Eugenia

Licenta AIA română  An III

Licență AIA engleză An I-IV

Licență AIA SM An I-IV

Master Automatica - An I,II:  IA, IAISC, ICAF, CAP

+40-264-202458

Eugenia.Petrica@aut.utcluj.ro

Ing. Țimbolmaș Delia

Licenta AIA română  An IV

Licență CTI română  Seria B An I-III

Licență TI  - An IV

Master CTI An I,II: TIE,CSC

+40-264-401417

Delia.Timbolmas@staff.utcluj.ro

Mitrofan Laura Ramona

Licenta AIA română  An II

Licență CTI engleză An I-IV

Master CTI An I,II: RCSD, SISC

Studenți ERASMUS

Studenți străini licență +master

 

+40-264-202417
Laura.Mitrofan@staff.utcluj.ro

Fried Julianna

Licenta AIA română  An I

Licență CTI română Seria A - An I- III

Licență Calculatoare română An IV

Master CTI An I,II: IVA, IS

+40-264-401458

fried_julianna@yahoo.com

 

  • CTI – Calculatoare și Tehnologia Informației
  • AIA – Automatică și Informatică Aplicată
  • SM – Satu Mare
  • RCSD - Rețele de Comunicații și Sisteme Distribuite
  • IVA - Inteligență și Viziune Artificială
  • IS - Inginerie Software
  • TIE - Tehnologia Informației în Economie
  • SISC - Securitatea Informațiilor și Sistemelor de Calcul
  • CSC - Complemente de Știința Calculatoarelor
  • CAP – Controlul Avansat al Proceselor
  • IAISC - Informatică Aplicată în Ingineria Sistemelor Complexe
  • ICAF – Ingineria Conducerii Avansate a Fabricației
  • IA – Informatică Aplicată