Scadență rata 1 și semnare Contractul disciplinelor

Stimați studenți,

Scadența pentru prima rată din taxa de școlarizare este 27.10.2023, conform Regulamentului de taxe 2023-2024.

Art. 5.8 Studenții care la data de 1 noiembrie nu au semnat Contractul Disciplinelor vor fi exmatriculați.

După această dată se va aplica Regulamentul ECTS, Cap. 9, Art. 9.2, a) și b), și anume exmatricularea.

Go back