MHP Innovationa Camp Marti 17 MAI 2022 ora 14 online

In atentia studentilor de an 2 si 3 licenta,

 

Firma MHP - membra a grupului PORSCHE - doreste sa va prezinte cateva din proiectele derulate de firma,  la care puteti si dv avea acces la practica de an 3 sau pentru viitoarea practica la studentii de an 2 - in anul viitor.

 

Aveti detaliile cu subiectele intalnirii mai jos in anunt.

 

files/Acasa/Site/documente/anunturi/A5_ MHP Innovation Camp_2022 _upd2.jpg

Acesta este link-ul te Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc3MjY2ZWItNzU4Yi00NTk2LWI2YWMtZjcwZGI4MzVmMTc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a21424d1-f651-4ed4-89bf-6edaa0bd5ee4%22%2c%22Oid%22%3a%22e854718a-2eef-4e52-9cc1-475375838029%22%7d

Va asteptam in numar cat  mai mare!

Go back