In atentia studentilor inscrisi si acceptati la Voluntariat Semestrul I an universitar 2022-2023

In atentia studentilor inscrisi si acceptati la Voluntariat Semestrul I

Dosarele se preiau fizic in sala 43 - in zilele de 20-24.02.2023 intre orele 9-13, dnei Sabo Martis Simona.

Dosarul trebuie sa contina conform Regulamentului:

a. Raportul de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (Anexa 3);
b. Certificatul de voluntariat/Adeverință din partea organizației-gazdă (Anexa 4) în cadrul căreia a participat la activitățile de voluntariat, care să ateste numărul orelor de voluntariat (50 ore pentru creditele dintr-un semestru);
c. Evaluarea realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul organizației -gazdă în care s-a realizat activitatea de voluntariat (Anexa 5);
d. Copii ale diplomelor/titlurilor/certificatelor obtinute, dacă este cazul.


Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente:
a. datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;
b. numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;
c. numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;
d. numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;
e. perioada şi numărul de ore de voluntariat;
f. numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;
g. numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei - gazdă;
h. menţiunea "Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat".


Anexele 3-4-5 se regasesc in Regulamentul  activitatii de voluntariat.

https://www.utcluj.ro/universitatea/despre/regulamente/regulamente-studenti/

 

Dosarele se preiau complete, cu numele prenumele specializarea inscrise pe dosar.

Go back