În atenția absolvenților din promoțiile 2020 și 2021 licență și master (copy)

Absolvenții (cu sau fără licență/disertație) sunt rugați să își ridice actele originale de la dosarul de student/masterand până la 30.05.2022 (cu programare online). După această dată actele vor fi trimise la arhivă, de unde le veți putea ridica contra cost. Pentru a ridica actele aveți nevoie de Fișa de lichidare.

Pentru neclarități contactați pe doamna secretară care se ocupă de specializarea absolvită.

Go back