În atenția absolvenților 2022 licență și master (copy)

Stimați absolvenți,

Începând cu data de 3aprilie 2023, puteți ridica diplomele și suplimentele la diplomă de la Biroul Acte de Studii, pe bază de programare online, str. Memorandumului 28.

Absolvenții de la ciclul licență, care în acest an universitar, 2022-2023, sunt masteranzi, anul I, trebuie să depună aceste acte la secretariatul facultății, str. G. Barițiu 26-28, tot cu

programare online, până în 15.09.2023. (Menționez că adeverințele de absolvenți, pentru cei care ați promovat examenul de licență/disertație, expiră în luna iulie).

Go back