Contracte discipline modificate

Stimați studenți,

Conform Hotărârii de Senat nr. 1707/26.10.2023, Art. 5.3 (i) din Regulamentul ECTS se va aplica, doar, din anul universitar 2024-2025.

Vă rugăm, pe cei care aveți modificări, în acest sens, la contract, să relistați prima pagină și să o depuneți la secretariat (cu programare online) până la data de 24.11.2023.

"Disciplinele din an anterior se contractează astfel:

- contractare examen/colocviu/verificare doar pentru prima recontractare, cu condiția de a fi îndeplinite toate  obligațiile prevăzute în Fișa Disciplinei, cu achitarea taxei de examinare;

- contractare disciplină la recontractările ulterioare, cu toate obligațiile didactice prevăzute în Fișa Disciplinei (curs/seminar/laborator/proiect) și se achită numărul de credite aferent;"

Go back