Burse 2023-2024

Stimați studenți,

În atașamente aveți toate informațiile necesare privitoare la noul Regulament de acordare a burselor. Dacă, după ce citiți aceste informații, aveți neclarități vă rugăm să o contactați pe doamna secretară de la specializarea dumneavoastră.

Dosarele pentru bursele sociale, științifice, speciale și sportive se depun în perioada 3.11.2023 - 24.11.2023.

Procedura pentru depunerea dosarelor de burse sociale:

- Înscriere aici, până la data de 21.11.2023;

- În termen de 2-3 zile de la înscriere, vă rugăm să aduceți actele originale la secretariat cu programare online. Scadența pentru ca originalele să fie în secretariat este 24.11.2023.

Precizări:

- Pentru bursele sociale pe caz medical este necesară încadrarea bolii în una din grupele de boli conform Articolului 6, (6),b) din Regulamentul de acordare a burselor;

- Venitul NET minim net / membru familie / an este de 20.961 lei (octombrie 2022-septembrie 2023), pentru bursele sociale de la Art. 6, (6), a) și c);

- 50% din venitul NET minim net / membru familie / an este de 10.480,5 lei (octombrie 2022-septembrie 2023), pentru bursa ocazională de la Art. 7, (1), a);

- Pe Anexa 7_Cererea (se completeaza pentru toate tipurile de burse sociale), vă rugăm, să nu omiteți să marcați tipul de bursă socială solicitată;

- În atașamentul "Categorii_venituri_supuse_impozitului" aveți veniturile care se iau în calcul pentru toți membrii familiei;

- Anexa 9 se scrie, integral, de mână, de către toți membrii majori ai familiei;

- La calculul numărului de membri luați în considerare pentru stabilirea veniturilor familiei, nu se vor socoti copii deveniți majori (până la vârsta de 26 ani) ce nu se află la studii, conform art. 499 (3) din Codul civil.

- Anexa 10 se completează (după afișarea mediilor minime), doar de către studenții care își depun dosar pentru obținerea bursei de performanță științifică și se incadrează și la bursa de performanță academică;

- Studenții care au fost/sunt înmatriculați și la o altă facultate, este nevoie să completeze, la dosar, și "Declaratie pe proprie raspundere studenti alta facultate".        "După atribuirea bursei studentul va aduce în termen de 3 zile lucrătoare, la secretariat, o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este/nu a fost bursier la facultatea (instituţia de învăţământ superior) respectivă".

 

 

Go back