Burse sociale semestrul 2, 2022-2023

Stimați studenți,


Conform Regulamentului de burse, fondul de burse alocat Facultății de automatică și calculatoare a fost repartizat pe specializări și ani de studiu, proporțional cu numărul de studenți bugetați cetățeni români, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând SEECE.

Lista cu mediile minime pentru bursele de merit și de performanță academică, Fondul de burse repartizat facultății, Ordinea priorităților pentru bursele extrabugetare și Cuantumul burselor se afla în atașamentele de mai jos.

Studenții bursieri, care nu au contul IBAN de la Banca Transilvania depus la secretariat, sunt rugați să îl trimită, cât mai repede, scanat, pe email, doamnei secretare de care apartin.

Pentru bursele extrabugetare nu sunt alocate, încă, fonduri.

Go back