Burse sociale

Bursele nu se revizuiesc în semestrul 2, conform Regulamentului de burse. (Toți bursierii din semestrul 1 vor primi bursele și în semestrul 2)

"Articolul 6 (2) Bursele sociale sunt acordate pe toată durata anului universitar (12 luni), din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere. În cazuri analizate punctual, în situații temeinic justificate acestea se pot acorda semestrial."

Pentru întrebări vă puteți adresa doamnei secretare de care aparține specializarea dvoastră.

Go back