Burse semestrul 2, 2022-2023

Stimați studenți,


Conform Regulamentului de burse, fondul de burse alocat Facultății de automatică și calculatoare a fost repartizat pe specializări și ani de studiu, proporțional cu numărul de studenți bugetați cetățeni români, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând SEECE.

Lista cu mediile minime pentru bursele de merit și de performanță academică, Fondul de burse repartizat facultății, Ordinea priorităților pentru bursele extrabugetare, Cuantumul burselor și bursele extrabugetare aprobate de Comisia de burse pe universitate se afla în atașamentele de mai jos.Go back