Anunt Burse DeepMind

 

Stimati studenti,

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare anunță în cadrul parteneriatului cu DeepMind, lider mondial în cercetarea inteligenței artificiale, concursul pentru acordarea a două burse DeepMind pentru anii universitari 2022-2024.

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Să fie rezidenți într-un stat membru al Uniunii Europene;
  • Să fie studenți-masteranzi anul I în cadrul programului de master IVA – Inteligență și Viziune Artificială
  • Să facă parte din mediul sub-reprezentat în cadrul Inteligenței Artificiale al persoanelor de sex feminin
  • Nota obținută la examenul de licență să fie peste 9 (nouă)

Fiecare bursă se ridică la 25 685 € și va acoperi:

  • O indemnizație anuală de 11 000 EUR;
  • O bursă academică de călătorie de 2 185 EUR;
  • Buget unic pentru echipamente de 1 500

Cei care sunt interesați și îndeplinesc condițiile de mai sus sunt rugați să trimită un CV și o scrisoare de intenție pe adresa de email: Sergiu.Nedevschi@cs.utcluj.ro până în data de 17.10.2021.
Selecția candidaților și interviul cu aceștia se va desfășura în data de 18 Octombrie 2021 de la ora 16 pe TEAMS. Afisarea rezultatului se va face pe site-ul Departamentului de Calculatoare (http://cs.utcluj.ro).

Eventuale contestații se vor accepta în termen de 24 ore.

Coordonator program IVA
Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi

Anunt burse DeepMind

Go back